Θά μπορούσαμε νά διαβάσουμε τίς σκέψεις ἀπό μίαν ματιά;

Μπορούμε, αναρωτιούνται, να διαβάσουμε την σκέψη και τα συναισθήματα (και πρωτίστως τον χαρακτήρα, θα συμπλήρωνε κάποιος) του άλλου μέσα από τα μάτια του;
Πρόσφατη έρευνα επιστημόνων του Cambridge ασχολήθηκε με το θέμα.

Δέος με πιάνει όταν οι επιστήμονες ανακαλύπτουν το προφανές.

Μαθιόπουλος Χαράλαμπος

(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply