Διώξεις κατά Πύῤῥου Δῆμα;

Πῦῤῥος Δῆμας:
«ὁ ΣΥΡΙΖΑ μὲ ἐδίωξε οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ λόγοι εἶναι πολιτικοί».

Ἄλλη μία μείζων πολιτικὴ δίωξις ἀπὸ τοὺς ὀλετῆρες τοῦ συγχρόνου ἑλληνισμοῦ.
Τὸν ἐφοβήθησαν καὶ τὸν ἐξεδίωξαν, γιατὶ εἶχε πάθος μὲ τὸν Βενιζέλο καὶ (τὶς λίγες φορὲς ποὺ ἡ φωνή του δὲν ἦταν κομμένη ἀπὸ συγκίνηση) ἔλεγε μόνον ἀλήθειες…

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

εἰκόνα

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply