Διώξεις κατά Πύῤῥου Δῆμα;

Πῦῤῥος Δῆμας:
«ὁ ΣΥΡΙΖΑ μὲ ἐδίωξε οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ λόγοι εἶναι πολιτικοί».

Ἄλλη μία μείζων πολιτικὴ δίωξις ἀπὸ τοὺς ὁλετῆρες τοῦ συγχρόνου ἑλληνισμοῦ.
Τὸν ἐφοβήθησαν καὶ τὸν ἐξεδίωξαν, γιατὶ εἶχε πάθος μὲ τὸν Βενιζέλο καὶ (τὶς λίγες φορὲς ποὺ ἡ φωνή του δὲν ἦταν κομμένη ἀπὸ συγκίνηση) ἔλεγε μόνον ἀλήθειες…

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply