Δικαιοσύνη ἐγχώρια κατὰ Κομισιὸν

Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη ἐναντίον τεχνοκρατῶν τῆς Κομισιόν…

«Ἡ ἀνεξαρτησία τῶν γραφείων στατιστικῆς στὰ κράτη μέλη μπορεῖ νὰ «ἀποτελῇ βασικὸ πυλῶνα τῆς οἰκονομικῆς καὶ νομισματικῆς Ἑνώσεως«, σύμφωνα μὲ τὴν Κομισιόν, ἡ ἀνεξαρτησία καὶ τὸ ἀνεπηρέαστον ὡστόσο τῶν δικαστῶν καὶ τῶν εἰσαγγελέων μιᾶς χώρας ἀποτελοῦν τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τοῦ Δημοκρατικοῦ πολιτεύματος.»

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν-Εἰσαγγελέων στὴν Κομισιὸν γιὰ τὴν ὑπόθεση Γεωργιου καὶ τὴν ΕΛΣΤΑΤ.

Ἀναμένουμε μὲ ἀγωνία τὴν συνέχεια!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply