Ὡραῖες ἐποχὲς …ἀρχαιοκαπηλίας!!!

Ἃ ῥέ, οἱ ὡραῖες ἐποχές,
ποῦ πεταγόμασταν τὰ Σαββατοκύριακα
στὶς Ἀλεξάνδρειες καὶ στὰ Κάιρα
καὶ ἐπιστρέφαμε μὲ τὶς μούμιες παραμάσχαλα…

Πολυζωΐδης Θανάσης

Σημείωσις

Ἡ φωτογραφία εἶναι αὐθευντική, ἀπὸ μίαν ἐποχὴ ποὺ τὶς μούμιες τὶς πουλοῦσαν στὸν δρόμο γιὰ …σουβενίρ!

rarehistoricalphotos.com

Ὅποιος δὲν μποροῦσε νὰ τὶς κουβαλᾷ ὁλόκληρες, ἢ δὲν εἶχε χῶρο στὶς ἀποσκευές του, μποροῦσε νὰ πάρῃ μόνον ἕνα χέρι, ἢ ἕνα κεφάλι.

Ἄλλες χρήσεις τους ἦσαν:

  • Λίπασμα, σὲ Γερμανία, Βρεταννία.
  • Στὶς ΗΠΑ ἀγόραζαν τὰ ὑφάσματα ποὺ τὶς εἶχαν τυλιγμένες, γιὰ χρήση στὴν βιομηχανία χαρτιοῦ…
  • Ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὸν Μᾶρκ Τουέν, ὅ,τι δὲν ἐπωλεῖτο ἀπὸ μούμιες, γινόταν καύσιμο στὶς ἀτμομηχανὲς τῆς Αἰγύπτου.
  • Ἐπίσης μέχρι τὸ 1920, στὰ φαρμακεία τῆς Εὐρώπης εὕρισκες σκόνη μούμιας, ποὺ πίστευαν πὼς εἶχε ἰαματικὲς ἰδιότητες.
  • Ἄλλοι πάλι τὶς περνοῦσαν στὸν τρίφτη καὶ ἔφτιαχναν ἕνα περιζήτητο χρῶμα, τὸ mummy brown, ποὺ τὸ δούλεψαν ἰδίως οἱ Pre-Raphaelites.

Πρὶν ἀγανακτήσετε λοιπὸν καὶ μᾶς προσάψετε ῥατσισμοὺς καὶ ἀσέβειες καὶ λοιπὲς παπαριές, ψᾶξτε τὸ λίγο καὶ μόνοι σας. Ἴσως τὰ καταφέρετε…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply