Διοδίων πληρωμή μόνον μέ …μετρητά;

Θά μποροῦσαν νά μᾶς ποῦν οἱ ἀνευθυνο-ὑπεύθυνοι γιατί δέν ἔβαλαν POS στά διόδια…;;;

Μήπως γιά νά μαζέψουν ὅ,τι ψιλά μποροῦν ἀπό τήν ἀγορά, ἐπισπεύδοντας τήν καθιέρωση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος ἀπό τήν μία, ἀλλά κι ἀπό τήν ἄλλην κρατώντας καθαρά τά κέρδη, χωρίς τό ποσοστό τῶν τραπεζῶν μέσα σέ αὐτά…;;;

Δρογώσης Ἀντώνης

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply