Ὕποπτες …«ἀναγορεύσεις» καί στά Ἱεροσόλυμα;

Μακαριώτατε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλε Γ’, αναγορεύσατε έναν ΨΕΥΤΗ τον Δήμαρχο Ρόδου ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ σε Ανώτερον Ταξιάρχην του Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Πανάγιου Τάφου.

Δηλαδή, εάν δεν είσαι Λωποδύτης και Ψεύτης προκοπή δεν βλέπεις;

«ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή» …το άτομο έχει και άλλες «παραβάσεις» και έπεται συνέχεια…!!! !!!

Χατζησάββας Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply