Χαλεπὰ τὰ καλά!!!

 Πολλάκις οἶμαι, φίλοι ὅτι ἄνους πρόεδρος ὤν τις, ἅμα τε μεγάλης καί εὐδαιμονούσης χώρας ὥσπερ αἱ ΗΠΑ, ἔπειτα ἀεὶ ἐρίζων τοῖς ἄλλοις τε καὶ ἐπαιρόμενος ἰσχύι ἤ ἄλλῳ, ῥαδίως ἄν ἐπιχειρήσῃ καί εἰς πόλεμον ἰέναι!!!

Καὺ νῦν αὖ ὁ Τράμπ, ἀνάξια λέγων, πόλεμόν τε καὶ ζημίαν ἠπείλησεν τῆς σήμερον τῷ Μαδούρῳ ἐὰν τμὴ οὗτος, ὁ Μαδοῦρο, ἐθελήσῃ τῷ Τρὰμπ ὑπακοῦσαι περὶ τὴν τῆς Βενεζουέλα πολιτείαν!!!!
Οὗτος, ὁ Τράμπ, μοῖ δοκεῖ βούλεσθαι σφόδρα προστάττειν οἷον ἔργον πράττειν τοῖς ἄρχουσιν, ἐν τῇ οἰκουμένῃ!!!

Αἰδώς!!

Μοσχονᾶς Εὐμήχανος

(Visited 88 times, 1 visits today)
Leave a Reply