Θαυμάζουμε καὶ δὲν κατακρίνουμε τὴν γυναικεία φιλαρέσκεια!!!

Ὅπως παρατηρῶ, πολλοὺς ἀπὸ ἐσᾶς, σᾶς ἐνοχλοῦν οἱ γεμάτες παραλίες μὲ κοπέλες ποὺ φοροῦν μικροσκοπικὰ μπικίνι ἢ οἱ τριαντάρες καὶ οἱ σαραντάρες μὲ τὰ περιποιημένα νύχια καὶ τὰ μαλλιὰ ἢ ἀκόμη καὶ τὰ βαμμένα χείλη καὶ οἱ τονισμένες βλεφαρίδες.

Καὶ πολὺ καλὰ κάνετε!!!

Εἶναι ἀδιανόητο νὰ μπαίνουμε στὴν ἐποχὴ τῆς μπούργκας καὶ νὰ ὑποστηρίζουμε τέτοια πράγματα -τοῦ διαβόλου- ποὺ κάνουν μίαν γυναῖκα νὰ αἰσθάνεται πὼς μπορεῖ νὰ κάνῃ ὅ,τι τῆς ἀρέσει στὸ σῶμα της.

Πρέπει νὰ προσαρμοσθοῦμε στὶς ἐπιταγὲς τῆς Νέας Τάξεως!!!

Πρέπει νὰ ἀναθεματίζουμε τὸν γυναικεῖο καλλωπισμὸ καὶ μαζὺ καὶ ἐκεῖνες τὶς ἀρχαῖες Ἑλληνίδες ποὺ ἔκαναν περίτεχνα κτενίσματα, φοροῦσαν ἕνα σωρὸ κοσμήματα, ἔβαφαν τὰ βλέφαρά τους ἀλλὰ καὶ τὰ νύχια τους!

Στὴν πυρὰ κι αὐτές!!!
Ἄλλως τέ, τί πρῶτος μεσαίων καί τί δεύτερος;

Καί, κατὰ τὶς ἐπιταγὲς τῆς νέας τάξεως πραγμάτων θὰ πρέπῃ νὰ μᾶς σοκάρῃ ὁ γυναικεῖος καλλωπισμός, ἐφ’ ὅσον προωθεῖστε γιὰ μίαν ἄφυλο καὶ ὁμοφυλοφιλικὴ κοινωνία καὶ μόνον.
Τί νά κάνετε τόσα θηλυκά καί, μάλιστα, ἐάν σᾶς προκαλοῦν ἐπί πλέον;

Νά θέλῃ ὁ ἄλλος «νά τό γυρίσῃ» καί νά μήν τόν ἀφήνουν οἱ διάβολοι;

Κουκουλῶστε τὶς γυναῖκες σας γιὰ νὰ εἶναι καλὰ σκεύη ἀναπαραγωγῆς μὲ ἀποκλειστικότητα νὰ τὶς βλέπετε μόνον ἐσεῖς, οἱ ἀνδρουά, ἀλλὰ ἀφῆστε τὶς ξένες γυναῖκες στὴν ἡσυχία τους μέχρι νὰ καταφέρῃ ἡ Νέα Τάξις νὰ τὶς κουκουλώσῃ κι αὐτές, μαζὺ μὲ τὶς συνειδήσεις σας.

Κι ἐν τῷ μεταξύ, κτυπῆστε καὶ κάποιαν γκόμενα στὶς παραλίες, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ κατηγορεῖτε…
Γιατί, οὔτως ἤ ἄλλως, αὐτὲς λιγουρεύεσθε…!!!
Ἢ μήπως δέν σᾶς προσέχουν κι ἐδῶ «κουμπώνει» τό «ὅ,τι δέν φθάνῃ ἡ ἀλεποῦ τό κάνει κραμαστάρι;». κρεμμαστάρια ; “

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 266 times, 1 visits today)
Leave a Reply