Ὑποκριτὲς πολιτικάντηδες

Αὐτὸ ποὺ πολιτικοὶ πηγαίνουν στὰ μνημόνια καὶ ταὐτοχρόνως δὲν ἀπαιτοῦν στὶς διαπραγματεύσεις τὴν ἔκδοση τῶν καθαρμάτων, ποὺ ἐδολοφόνησαν τὸν Σολωμὸ καὶ τὸν Τᾶσο στὴν Δερύνεια…
…ἔχει ἀρχίσῃ νὰ μοῦ δίνῃ στὰ νεῦρα!!!

Γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν πηγαίνω στὰ μνημόσυνα τῶν Ἡρώων μας…

Δὲν μπορῶ νὰ βλέπω Πολιτικάντηδες τάχα τεθλιμμένους στὰ μνημόσυνα πραγματικῶν Ἡρῴων.

Ὅσοι μὲ ξέρουν, γνωρίζουν ὅτι δὲν μπορῶ νὰ συγκρατηθῶ καὶ δὲν θὰ συγκρατηθῶ!!!
Μὰ καθόλου δὲν μπορῶ νὰ συγκρατηθᾶ!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply