Ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίς!!!

Κάποιοι, θὰ τὸ ἀποκαλέσουν ἦθος.
Κάποιοι ἄλλοι, φιλότιμο.
Κάποιοι, ἐθνικὴ συνείδηση.

Ὅπως καὶ νὰ τὸ ἀποκαλέσῃ κάποιος, ἡ οὐσία εἶναι ὅτι οἱ νεάνιδες τῆς ἐθνικῆς ὁμάδος χειροσφαιρίσεως ἐπέδειξαν καὶ ἦθος, καὶ φιλότιμο καὶ ἐθνικὴ συνείδηση, ἀφοῦ ἔφυγαν ἀπὸ τὸ γήπεδο βλέποντας ὅτι ἡ ἀντίστοιχος ὁμὰς τῆς Βαρντάρσκα (Σκόπια) φοροῦσε μπλοῦζες μὲ τὴν λέξη «MACEDONIA».

Δὲν σκέφτηκαν οὔτε τὴν ἧττα στὰ χαρτιὰ μὲ 10-0, οὔτε τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὴν διοργάνωση, οὔτε τὰ 250.000€ πρόστιμο.
Τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ὀρφανὸ τοῦ Στάλιν, ὁ Γαβρόγλου, μετέτρεπε τὸ ἐθνικό μας σύμβολο σὲ πανὶ λοτταρίας, τὰ κορίτσια καὶ οἱ παράγοντες κράτησαν ὑψηλὰ τὴν Σημαία μας, χωρὶς ντροπή!!!

Εὐτυχῶς, ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίς…!!!

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply