Γένος …χριστιανῶν ἤ Ἔθνος Ἑλλήνων;

Ἀντε, συμφιλιογ@μηθεῖτε…

Βουργαρικὸς στρατὸς καὶ κομιτατζῆδες τοῦ Σαράφωφ καὶ τοῦ Γκότσε Ντέλτσεφ, μετὰ τὴν σφαγὴ τῶν χωριῶν τῆς Δράμας μὲ τις εὐλογίες τοῦ «Ἅη Γιώργη» καὶ τῶν χριστιανῶν δεσποτάδων…

Αὐτοὶ οἱ δεσποτάδες ἦσαν ὅλοι ἀπόφοιτοι τῆς «Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς», τοῦ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως…

Γιατί τοῦ γένους κι ὄχι τοῦ Ἔθνους;;; 

Διότι γιὰ τοὺς χριστιανοὺς δὲν ὑπάρχει Ἔθνος!
Ὑπάρχει τὸ γένος τῶν χριστιανῶν, ποὺ εἶναι διεθνιστές-παγκοσμιοποιητές!

Κόης Ὀδυσσεὺς

(Visited 281 times, 1 visits today)
Leave a Reply