Ξεχωρίζοντας τοὺς χρυσαυγῆτες …τραμπούκους!!!

(Ἀπὸ τοὺς ἄλλους …τραμπούκους!!!)

Τοὺς ἀναγνωρίζουμε, λέει, διότι φαίνονται ἀπὸ μακρυά. Δηλώνουν, ἇμᾳ τῇ ἐμφανίσει τους πὼς εἶναι τραμποῦκοι.
Κι ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι καθωσπρέπει κύριοι, μὲ γραβάτες, μὲ ὁπαδούς, μὲ κοινωνικὲς ἀναγνωρίσεις, μὲ θέσεις, μὲ δημόσιον λόγο, μὲ κοινωνικὸ σεβασμό.
Συμφωνῶ. Συμφωνῶ ἀπολύτως, ἀπήντησα ἐγώ.

Δύο ἡμέρες μετὰ ἡ ἰδία δήλωσις, ἀπὸ ἄλλο πρόσωπο…
Πάλι συμφωνῶ… Συμφωνῶ ἀπολύτως…
…μόνον πού…

Ναί, δὲν κυκλοφοροῦν φωτογραφίες λαλιώτηδων, βουλγαράκηδων, σαμαράδων νὰ σπάζουν κεφάλια. Ὀρθόν. Ἀλλά πῶς θά μποροῦσαν νά φθάσουν ἐκεῖ πού ἔφθασαν ἐάν δέν ἐκπαιδεύοντο στά παρακρατικά ὑποκαταστήματα τῶν κομμάτων τους;
Δὲν εἶναι πλέον τραμποῦκος μὲ τσεκούρια ὁ κάθε βορίδης λοιπόν. Εἶναι τραμποῦκος μὲ μνημόνια. Πεταξε τὰ τζῆνς, κορδώνεται πίσω ἀπὸ μία γραβάτα, τὸν «καθάρισε» κοινωνικῶς κι ὁ σταύρακας καὶ τώρα δὲν λερώνει τὰ χέρια του. Τὰ λερώνουν ἄλλοι. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ τοὺς κάθε λογῆς πουλάκηδες, ποὺ ὡς «ἰδεολόγοι» κι ἀριστεροὶ ἔσπαζαν τὰ κεφάλια ὅλων αὐτῶν ποὺ θεωροῦσαν τὴν Βόρειο Ἤπειρο Ἑλληνική. Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ ὅλοι οἱ ὅμοιοί τους, λοβέρδοι καὶ ξελοβέρδοι, μεϊμαράκηδες καὶ καμμένοι, πάγκαλοι καὶ βενιζέλοι, ποὺ ἀτιμώρητοι κυνηγοῦσαν κάθε τὶ ποὺ ἐνοχλοῦσε τὰ ἀφεντικά τους, λύοντας (κατὰ περίπτωσιν καὶ τὶς προσωπικές τους διαφορές). Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἐὰν δὲν φιμωθοῦν πρῶτα καὶ κύρια οἱ πραγματικοὶ ἀντίπαλοι τῶν τοκογλύφων, κινδυνεύει ὅλο τὸ οἰκοδόμημα ποὺ ἐκπαιδεύει καὶ συντηρεῖ τραμπούκους.

Στὴν πραγματικότητα κοινοὶ παραβατικοὶ ἦσαν καὶ εἶναι. Κάθε λογῆς παραβατικοί, ποὺ ὅταν τὸ κάθε κράτος ἀδυνατοῦσε νὰ τοὺς ἐλέγξῃ, μὲ κομματικοὺς καὶ ὁπαδικοὺς μηχανισμούς, τοὺς ἀποκαλοῦσε ἐγκληματίες καὶ τοὺς ἔπαιρνε στὸ κατόπιν. Μόλις ὅμως ἐπέτυχε νὰ τοὺς ἐλέγξῃ, ἔκανε «καπάκια» μαζύ τους, τοὺς διῴρισε σὲ θέσεις ἐξουσίας καὶ  κομματικὰ μαγαζάκια, τοὺς προσέφερε ἰσοβίως οἰκονομικὴ ἀνεξαρτησία, μὲ πολλὰ …«τυχερά» καὶ τοὺς χρησιμοποιοῦσε κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ πάντα κατὰ τῶν πολλῶν, κορόιδων.
Ὑπάλληλοι τῶν τοκογλύφων, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἦσαν καὶ παραμένουν ὅλοι αὐτοί.
Τέτοιοι εἶναι καὶ οἱ ἐγκληματίες τοῦ ISIS, τέτοιοι καὶ οἱ «ἐπαναστάτες» τῆς Συρίας καὶ τῆς Λιβύης καὶ τέτοιοι κατέστρεψαν τὴν Γιουγκοσλαυΐα. Ἐὰν δὲν πέφτῃ χρῆμα, ἀφήνουν πίσω τους καὶ ἰδεολογικὰ προσωπεῖα καὶ παρατάξεις καὶ σημαῖες καὶ ἐπιδίδονται στὸ μοναδικὸ ποὺ ξέρουν νὰ κάνουν τέλεια, ἀπροκάλυπτα πλέον ὅμως, τὸ πλιάτσικο.

Ξερόβηχαν οἱ συνομιλητές μου, δίχως νὰ καλο-ἀπαντοῦν.
Ἐξηκολούθησα.
«Τὸ νὰ χαρακτηρίζῃς ἀποκλειστικὰ τοὺς χρυσαυγῆτες τραμπούκους, ὑποδηλώνει πὼς ἔχεις ἤδη πέσῃ στὴν παγίδα τοῦ «μεγαλυτέρου κακοῦ-μικροτέρου κακοῦ», ἀθῳώνοντας συνειδησιακῶς τοὺς ἐπισήμως διαπράττονες τὸ «μικρότερο κακόν» καὶ εἶσαι πανέτοιμος νὰ λάβῃς μέρος, σὲ κάποιαν ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ἑνὸς νέου ἐμφυλίου. Εἶσαι;». 

Αὐτὰ συνέβησαν ἐν μέσῳ θέρους καί, πρὸ τριῶν ἡμερῶν, μὲ τρίτο πρόσωπο, ἐπανελήφθησαν. Ἀκριβῶς ὁ ἴδιος διάλογος, σὲ διαφορετικοὺς τόπους, μὲ διαφορετικὰ πρόσωπα μὰ πάντα μὲ τὴν ἴδια μονομέρεια.

Διαλέγοντας ὅμως αὐτοὶ «κακούς» καὶ «καλούς» τραμπούκους, συμπαρασύρουν, ἐν ἀπολύτῳ βλακείᾳ τους, ὅλους ἐμᾶς σὲ ἕναν βεβαιωμένο ποταμὸ αἵματος. Προσωπικῶς δὲν θὰ πάρω.
Θὰ τοὺς ἐπιτρέψω νὰ ἀλληλοσφαγοῦν μόνοι τους καὶ νὰ τὸ ἀπολαύσουν.

Φιλονόη

εἰκόνα
καὶ εἰκόνα

 

 

 

 

.

(Visited 211 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ξεχωρίζοντας τοὺς χρυσαυγῆτες …τραμπούκους!!!

  1. Δεν θα σφαγούν μόνοι τους , θα τα βρουν μεταξύ τους και θα χωρίσουν μεταξύ τους τις περιφέρειες που θα τραμπουκίζει ο καθένας , σαν τη ΜΑΦΙΑ στην Αμερική , απλά πράγματα τι δεν καταλαβαίνεις ;;

    • Ἐγὼ ξέρω τὶ λέω. Αὐτοὶ ποὺ θὰ σφαγοῦν μεταξύ τους, παρέα μὲ τὰ εὐκολόπιστά τους θύματα, δὲν ἀφοροῦν στοὺς Ἕλληνες.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γουστάρουμε αἷμα ἐμφυλίου; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply