Λαθρεμπορίου κρατικὴ προστασία

Μὲ ἀφορμὴ τὸ ναυάγιο τοῦ πλοίου «Ἁγία ζώνη» καὶ μετὰ τὶς ἀπίστευτες ἀποκαλύψεις ποὺ ἔρχονται στὴν δημοσιότητα, γίνεται ξεκάθαρο πὼς τὸ λαθρεμπόριο καυσίμων ἀποτελεῖ κράτος ἐν κράτει καὶ πὼς τὸ δημόσιο χάνει σὲ φόρους περισσότερα ἀπὸ ἀπὸ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρῶ ἐτησίως.

Καὶ φυσικὰ ἀποκαλύπτεται ὅτι ἂν εἴχαμε πραγματικὸ κράτος καὶ ὑπεύθυνα πολιτικὰ κόμματα στὴν ἐξουσία, θὰ μποροῦσαν μὲ τὰ μισὰ μόνον ἀπὸ τὰ διαφυγόντα κέρδη, νὰ εἶχαν ἀποφευχθῇ ὄλες ἐκεῖνες οἱ κοινωνικὲς περικοπὲς καὶ μειώσεις συντάξεων ποὺ ἐπέβαλαν στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ὑπεύθυνοι γιὰ αὐτὸ ὅλα τὰ κόμματα ἐξουσίας καὶ εἰδικὰ τώρα οἱ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στῶν ὁποίων τὰ χέρια ἔσκασε ἡ δυσώδης βόμβα καὶ ἔχουν τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη νὰ πατάξουν τὸ ἐγκληματικὸ αὐτὸ κύκλωμα.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply