Ῥουσφετολογίας τὸ ἀνάγνωσμα

Τσίπρας:

«Ἐθνικὸς στόχος ἡ ἔμφασις στοὺς τομεῖς τῆς ἐρεύνης, τῆς καινοτομίας καὶ τῆς νεοφυοῦς ἐπιχειρηματικότητος.»

«Τὰ ὄμορφα τὰ λόγια τὰ μεγάλα»,…
…ὥσπου ἔρχεται ἡ προσγείωσις στὴν πραγματικότητα.

Καὶ ἀρχίζουν τὰ παλαιοκομματικὰ ῥουσφέτια στοὺς ταξιτζῆδες τοῦ Λυμπεροπούλου, καταργώντας τὴν ἐφαρμογὴ «taxibeat» καὶ τὴν προσπάθεια νὰ ἐκμοντερνισθῇὶ καὶ νὰ μπῇ μία τάξις στὸ «κράτος» τῶν ταξιτζήδων.

Ἡ χώρα αὐτὴ μισεῖ τὴν ἀξιολόγηση, τὸν ὀρθολογισμό, τὸν ἐπαγγελματισμό.

Παραδίδοντας τὰ πάντα στὰ ῥουσφέτια καὶ στὶς «συναλλαγές» κυβερνήσεως-συντεχνιῶν, πάντα σὲ βάρος τῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν της, βασιλεύουν μόνον οἱ «χρήσιμοι».

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply