Ῥουσφετολογίας τὸ ἀνάγνωσμα

Τσίπρας:

«Ἐθνικὸς στόχος ἡ ἔμφασις στοὺς τομεῖς τῆς ἐρεύνης, τῆς καινοτομίας καὶ τῆς νεοφυοῦς ἐπιχειρηματικότητος.»

«Τὰ ὄμορφα τὰ λόγια τὰ μεγάλα»,…
…ὥσπου ἔρχεται ἡ προσγείωσις στὴν πραγματικότητα.

Καὶ ἀρχίζουν τὰ παλαιοκομματικὰ ῥουσφέτια στοὺς ταξιτζῆδες τοῦ Λυμπεροπούλου, καταργώντας τὴν ἐφαρμογὴ «taxibeat» καὶ τὴν προσπάθεια νὰ ἐκμοντερνισθῇὶ καὶ νὰ μπῇ μία τάξις στὸ «κράτος» τῶν ταξιτζήδων.

Ἡ χώρα αὐτὴ μισεῖ τὴν ἀξιολόγηση, τὸν ὀρθολογισμό, τὸν ἐπαγγελματισμό.

Παραδίδοντας τὰ πάντα στὰ ῥουσφέτια καὶ στὶς «συλλαγές» κυβερνήσεως-συντεχνιῶν, πάντα σὲ βάρος τῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν της, βασιλεύουν μόνον οἱ «χρήσιμοι».

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply