Ξέρεις πόσο ἀκόμη αἷμα θά χυθῇ στήν Καταλωνία;

Ὄχι φυσικὰ διότι θὰ ἐπαναστατήσουν κανονικά, ἀλλὰ διότι θὰ πιστεύουν πὼς ἐπανεστάτησαν.
Κι ὅλη αὐτὴ ἡ βία εἶναι ἀναγκαία γιὰ νὰ μὴν διατηρηθοῦν ἀμφιβολίες.
Καὶ ναί, ἔτσι ἦταν ἐξ ἀρχῆς σχεδιασμένο, πρὸ κειμένου τὸ «ὑγειές» κομμάτι τῆς Ἰσπανίας νὰ παραμείνῃ ἐνεργὸ μέλος τῆς Ἠνωμένης μας Εὐρώπης καὶ τὸ ἄλλο, τοῦ Νότου, νὰ σέρνεται πίσω της. Ὅπως κι ὅλος ὁ Νότος φυσικά.
Τὰ βόρεια τμήματα τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἰσπανίας, τὸ νότιο τμῆμα τῆς Γαλλίας καὶ κάποια τμήματα τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου θὰ διαχωρισθοῦ ὑπὲρ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, συνοδευόμενα ἀπὸ πολύ, πάρα πάρα πολύ, αἷμα… Κι αὐτὰ δὲν τὰ λέω ἐγὼ ἀλλὰ μᾶς τὰ ἀνακοινώνουν κατὰ καιρούς, ἔτσι, στὸ …ξεκάρφωτο!!!

Ἄλλως τέ… Σήμερα εἶναι ἡ Ἰσπανία ἐπισήμως στὸ στόχαστρον, ἀλλὰ παραλλήλως κι ἄλλοι εἶναι ἐξ ἴσου, ἴσως καὶ περισσότερο, στοχοποιημένοι… 

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Τόση προπαγάνδα ἔχει κάνει τὸ δίκτυο τῶν τοκογλύφων ἐκεῖ, ποὺ χρόνια τώρα στήνει τὶς κατάλληλες ὑποδομές, χρηματοδοτώντας πράκτορες καὶ Μ.Κ.Ο., ποὺ δροῦν ὑπὲρ τῆς διαλύσεως τῶν ἐθνικῶν κρατῶν καὶ ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τῶν δούλων. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς καὶ οἱ Καταλανοί, καθὼς καὶ οἱ Σκωτσέζοι, ἔως καὶ οἱ …Πόντιοι τοῦ Εὐξείνου Πόντου, μίαν θέσιν στὴν Ἡνωμένη Εὐρωπη ὀνειρεύονται.

Ὥρα ἀπελευθερώσεως τῆς Καταλωνίας;

Κορόιδα εἶναι οἱ Οὐκρανοί πού τήν …πάτησαν;; 

Ὁ …«ἐκδημοκρατισμός» τῆς Οὐκρανίας εἶναι …ὑποχρέωσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ὁ τεχνητὸς ἐμφύλιος τῆς Οὐκρανίας.

Ἤ μήπως οἱ Σέρβοι; Ἤ ἀκόμη καί οἱ Ἰταλοί πού ἔπονταί;

Θὰ δοῦμε πολλοὺς …«ἐμφυλίους» ἀκόμη!!!

Ἀπὸ τὸ 1990 γνώριζε ἡ CIA τήν διάλυσι τῆς Γιουγκοσλαυΐας.

Μελετῶντας τὸ τὶ συνέβῃ στὴν Γιουγκοσλαυΐα, μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὸ τὶ θὰ συμβῇ στοὺς …ἐπομένους!

 

Καὶ στὸν Πόντο ἁπλώνει τὰ δίκτυά του ὁ Soros!!!

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Μὴν σκιάζεσαι πατριώτη… Ἔρχεται καὶ σὲ ἐμᾶς τὸ μόρφωμα… Συντόμως.

«Ἀνεξάρτητη Κρήτη» μέ …ἀμερικανικές βάσεις;

Κουρδιστὰν στὴν ὑπηρεσία τοῦ …Ἰσραήλ!!!

Φίλοι Κοῦρδοι κι ἄλλες …παραμυθολογίες!!!

Καί ξέρεις τί θά κάνουμε ἐμεῖς; Ὅ,τι κάνουν οἱ Καταλωνοὶ σήμερα, ἐχθὲς οἱ Σύριοι, οἱ Λίβυοι, οἱ Οὐκρανοὶ καὶ οἱ Ἁφγανοί, προχθὲς οἱ Σέρβοι καὶ οἱ Ἰρακινοί, αὔριο οἱ Σκωτσέζοι, οἱ Ίταλοὶ καὶ οἱ Γάλλοι τοῦ νότου…
…καὶ ἔπεται ἐνδιαφέρουσα συνέχεια. Τοὐλάχιστον δὲν θὰ πλήττουμε τὰ ἐπόμενα χρόνια. Τοὐλάχιστον.

Φιλονόη

(Visited 200 times, 1 visits today)
Leave a Reply