Χρήσιμες παρατηρήσεις γιὰ τὸ «φαινόμενον Καταλωνία»

Ἔ, ψίτ… Ἐσύ… Ναί, ἐσὺ φίλε… Ἐσύ ποὺ βλέπεις μὲ συμπάθεια τοὺς Καταλανούς…
Νά σέ ῥωτήσω κάτι: Οἱ Καταλανοί εἴδαν κάποιαν φορά μέ συμπάθεια τούς …Κυπρίους;;;; 
Ἢ αἰσθάνονται περισσότερο κοντά στούς …Τουρκοκυπρίους;;;
Ξαναδές το ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ θέμα! Ὄχι ἀπὸ τὸ τέλος… 

Ὁ ποταμὸς Ἕβρος τῆς Καταλωνίας καὶ ὁ ποταμὸς Ἕβρος τῆς Θρᾴκης!
Δύο ποτάμια, δύο δέλτα, ἕνα ὄνομα, μία …Ἱστορία!!!

~*~*~

Σημείωσις
Καθὼς διαβάζετε τὶς παρακάτω γραμμὲς νὰ ἔχετε ὑπ΄ὄψιν ὅτι δὲν ἔχω τρελλαθῇ:

Ὁ ποταμὸς Ἕβρος πηγάζει ἀπὸ τὴν Κανταβρία καὶ ἐκβάλλει στὴν Μεσόγειο θάλασσα!!! Διαῤῥέει ὀλόκληρη τὴν Καταλωνία κι ἔχει 20 παραποτάμους! Τὸ συνολικό του μῆκος εἶναι 928 χιλιόμετρα!
Τεράστιος, ἔ;

Μεγάλες πόλεις τῆς Ἰσπανίας εἶναι κτισμένες στὶς ὄχθες του μὲ πιὸ γνωστὴ τὴν Σαραγόσα. Ὑπάρχουν πολλὲς ἐκδοχὲς σχετικὰ μὲ τὴν ὀνομασία του μὲ ἐπικρατεστέρα ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔποικοι τῆς περιοχῆς Ἰβηρ (Ἰβηρικὴ χερσόνησος) χρησιμοποίησαν τὴν μετάλλαξη τῆς βασκικὴς λέξεως Ibar ποὺ σημαίνει ὄχθη καὶ ἔδωσαν σὲ ὁλόκληρο τὴν χερσόνησο αὐτὸ τὸ ὄνομα. Γιὰ τὸν ποταμὸ ὅμως, κρατήθηκε ὡς σήμερα τὸ ἀρχικὸ Ἑλληνικότατο ὄνομα Ἕβρος ἐνῶ οἱ Ἰσπανοὶ τὸν ἀποκαλοῦν Ebro καὶ οἱ Καταλανοὶ Ebre!

Τὸ Δέλτα τοῦ Ἔβρου στὴν Καταλωνία χαρακτηρίσθηκε τὸ 1983 ὡς ἐθνικὸ πάρκο τῆς Ἰσπανίας καὶ ἀποτελεῖ τὸν σημαντικότερο ὑδροβιότοπο τῆς χώρας (κάτι σᾶς θυμίζει αὐτό τώρα, ἔ;), ἀλλὰ καὶ τὸν μεγαλύτερο τῆς δυτικῆς Μεσογείου, καλύπτοντας ἔκταση περίπου 320 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων. Ὑπάρχουν ἀλυκές, βάλτοι καὶ καλλιέργειες λαχανικῶν, ἐσπεριδοειδῶν καὶ ἰδίως ῥυζιοῦ, ἐνῶ ἐκεῖ ζεὶ ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς σπανίων εἰδῶν τῆς πανίδος καὶ χλωρίδος, καθὼς καὶ ἔνας μεγάλος ἀριθμὸς μεταναστευτικῶν πουλιῶν (κάτι σᾶς φέρνει στόν νοῦ; ἔ;).

Ὁ Ποταμὸς αὐτὸς ἀπετέλεσε πολλὲς φορὲς πεδίο μαχῶν καὶ κάποτε ἦταν καὶ φυσικὸ σύνορο ποὺ χώριζε Ἰσπανοὺς καὶ Καταλανοὺς (ἄμ, αὐτό πάλι;).
Ἀργότερα οἱ Καταλανοὶ ἐπεκτάθησαν καὶ μετὰ τὴν ἀνατολικὴ ὄχθη του καὶ ἐντὸς τῆς Γαλλίας! Μετὰ τὸν Καταλανικὸ ἐμφύλιο (κι ἐκεῖ εἴχαν πάντα τὰ …δικά τούς) πολλὰ Καταλανικὰ ἐδάφη, πέρασαν στὴν Γαλλία καὶ φυσικὰ σύνορα ὁρίστηκαν τὰ ὅρη Πυρηναία!
(Κάποια ἅλλη χώρα τοὺς ἔκλεψε ἐδάφη δηλαδή. Ὤ, τὶ σύμπτωσις!)

Γιὰ τὸν Ποταμὸ Ἐβρο στὴν Θρᾴκη, δὲν θὰ σᾶς γράψω κάτι!
Νομίζω ὅτι τὰ ξέρετε ὅλα! Ἂν τώρα βλέπετε πολλὲς ὁμοιότητες μεταξὺ τοῦ Καταλανικοῦ ποταμοῦ Ἐβρου καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐβρου τῆς Θρᾴκης, δὲν φταίω ἐγώ! Εἶναι αὐτὴ ἡ πουτ@ν@ ἡ σημειολογία, ποὺ κάποιοι τὴν χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ παίζουν μὲ τὰ νεῦρα μας!

Κι ἐπειδὴ πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς θὰ νομίζετε ὅτι σᾶς δουλεύω καὶ λέω παραμύθια, γιατὶ οὐδέποτε εἴχατε ξανακούσῃ γιὰ τὸν τεράστιο Καταλανικὸ ποταμὸ Ἐβρο, κάντε μίαν βόλτα στὸ Google Earth καὶ θὰ διαπιστώσετε ὅτι ὁμιλῶ πολὺ σοβαρά!

Κι ἂν πάλι πιστεύετε ὅτι αὐτὰ ποὺ γίνονται στὶς ὄχθες τοῦ Καταλανικοῦ Ἐβρου, θὰ ἀργήσουν νὰ συμβοῦν καὶ στὶς ὄχθες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐβρου, ἁπλᾶ εἶσθε γελασμένοι!

Αὐτὰ γιὰ σήμερα.
Τὰ ὑπόλοιπα … ἀργότερα!

Καὶ μὲ τοὺς Καταλανοὺς ποῦ ζοῦν στὴν Γαλλία κύριε;; Δέν θά κάμομεν κάποιαν ἐπανάσταση γι’ αὐτούς;;;
Καταλανοὶ εἶναι κι αὐτοί!
Τί; Σέ πηγάδι κατούρησαν αὐτοί;;;
Ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ … ΓαλλοΚαταλανοὶ δὲν θέλουν ἀποσκισθοῦν ἀπὸ τὴν Γαλλία! Διότι οἱ Ἰσπανοί, κυρίες καὶ κύριοι, εἶναι μ@λάκες! Μοίρασαν ἄδικα τὸ Δ’ΚΠΣ καὶ σὲ βάρος τῆς Ἱσπανικῆς Καταλωνίας! Μάλιστα κύριοι! Γιατὶ ἐνῶ ἡ Καταλωνία προσφέρει τὸ 20% στὸ Ἰσπανικὸ ΑΕΠ, ἀπὸ τὸ ΚΠΣ πῆρε μόνον 12% καὶ τὸ ὑπόλοιπο πῆγε σὲ πιὸ φτωχὲς ἰσπανικὲς περιοχές! Καὶ τέτοια πράγματα οἱ Ἰσπανοκαταλανοὶ δὲν τὰ σηκώνουν, νὰ ξέρετε! Ἐνῶ βρὲ παιδί μου, αὐτοὶ οἱ Γάλλοι εἶναι πιὸ …τζέντλεμεν καὶ δὲν ἔριξαν τοὺς Γάλλους Καταλανούς ποὺ ζοῦν ἀνατολικὰ τῶν Πυρηναίων, στὴν μοιρασιὰ τοῦ ΚΠΣ! Κατὰ τὰ ἄλλα, στην Εὐρώπη εἴμαστε ὅλοι ἀνθρωπιστὲς τεραστίων δημοκρατικῶν πεποιθήσεων ἄνθρωποι, καθόλου Παραδόπιστοι καὶ λέμε πάντα τὴν ἀλήθεια στὸν κόσμο! Εἰδικὰ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ! Σὲ ἐτούτη τὴν Εὐρωπαϊκὴ (ὁ θεός νὰ τὴν κάνῃ) Ἐνωση, εἴμαστε ὅλοι μία ὡραία …ἀτμόσφαιρα!!!

Υ.Γ. 1. Ὄχι κάτι ἄλλο, ἀλλά, νά… Οἱ Καταλανοὶ τῆς Γαλλίας τύπωσαν καὶ τὰ ψηφοδέλτια τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τοὺς …Καταλανοὺς τῆς Ἰσπανίας! Κατεξοδεύθησαν οἱ ἄθρωποι…

πηγὴ

Υ.Γ. 2. Καὶ νὰ κλείσω τὴν ἡμέρα μας μὲ μίαν ἀλήθεια γιὰ τοὺς …ψυχοπονιάρηδες τῶν Καταλανῶν! Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι οἱ ἐπιδρομὲς τῶν Καταλανῶν Ναϊτῶν κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος, σᾶς γεμίζουν εὐτυχία! Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς ὑποστηρίζετε! Βασικὰ δεκάρα δὲν δίνετε γιὰ τὴν ἰσπανο-Καταλανικὴ κόντρα! Ἐπειδὴ ἦταν καὶ εἶναι δήμιοι τῆς ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας, γι’ αὐτὸ βάζετε τὰ κλάματα! Ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ γνωρίζετε καλὰ καὶ μισεῖτε θανάσιμα τοὺς Χριστιανούς! Πεῖτε τὸ ἀνοικτὰ λοιπὸν κι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ στὸ θρήσκευμα θὰ τὸ ἐκτιμήσουμε! Δὲν εἶναι ὅτι εἶσθε μὲ τοὺς Καταλανούς! Εἶναι ὅτι λυσσᾶτε κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας…

Υ.Γ. 3. Συγγνώμη ἐὰν σᾶς χαλῶ τὸ μυστικάκι σας…. Ἀλλὰ σᾶς ἔχουν πάρῃ εἴδηση πλέον…!!! Κι ἂς φοβοῦνται πολλοὶ νὰ τὰ γράψουν αὐτὰ ποὺ μόλις ἔγραψα ἐγώ…

Υ.Γ. 4. Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ ἰνδάλματός σας στὴν Βασιλεύουσα! Ξέρετε ἐσεῖς…

Ἀδαλῆς Γιῶργος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *