Γιὰ μίαν προδοσία ποὺ λίγοι ἀντιλαμβάνονται

Ἀπὸ τὸν βετεράνο πολεμιστὴ τοῦ 4ου Λόχου τῆς ΕΛΔΥΚ ποὺ ἔλαβε μέρος στὴν ἐπικὴ Μάχη τῆς ὑπερασπίσεως τοῦ Στρατοπέδου της.
(Τὸ σχόλιό μου ἀκολουθεῖ μετά.)

~*~*~*~*~*~*~*~*~

«Αὐτὰ περιμέναμε νὰ δοῦμε νὰ περνοῦν ἀπὸ ἐπάνω μας τὸ καλοκαίρι τοῦ ’74 (σημείωσις: ἐννοεῖ τὰ ἑλληνικὰ «φτερά») ἀλλὰ μάταια. Μόνον τουρκικὰ καὶ κάποιων συμμάχων μας ποὺ βοηθοῦσαν τὰ τουρκικά.

Ἤμασταν καταδικασμένοι σὲ θάνατο προδομένοι σὲ μάχη σῶμα μὲ σῶμα μὲ τοὺς Τούρκους.

Εὐτυχῶς εἴχα λοχαγὸ τὸ λιοντάρι ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ Ἰωαννίδη Λούη καὶ στρατοπεδάρχη τὸν ἀντισυνταγματάρχη Σταυρουλόπουλο Παναγιώτη

Δημήτριος Πεπερᾶς

(στὴν φωτογραφία ὁ Δ. Πεπερᾶς στὴν ΕΛΔΥΚ τὸ 1974)

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Σχόλιό μου στὰ παραπάνω:

Mελετώντας τὴν ἱστορία τῆς ἐποχῆς μπορῶ νὰ σᾶς πῶ, μετὰ μεγάλης βεβαιότητος, ὅτι καὶ μόνον ἡ ἐμφάνισις τῶν ἑλληνικῶν ἀεροσκαφῶν τὸ 1974, ἐπάνω ἀπὸ τὸ θέατρο τῶν ἐπιχειρήσεων, σὲ μίαν ὁποιανδήποτε μάχη, σημειολογικὰ θὰ εἶχε τεράστιο ἀντίκτυπο στὸ ἠθικὸ τῶν μαχομένων Ἑλλήνων, Ἑλλαδιτῶν καὶ Κυπρίων.

Κι αὐτὸ δὲν τὸ καταλαβαίνουν οἱ κάθε εἴδους ἀναλυτές!!!

Τὸ σημειολογικὸ τοῦ πράγματος. Ἡ ἠθικὴ ἀνάτασις ποὺ μποροῦσε νὰ δημιουργήσῃ στοὺς ἀμυνομένους!

Παράδειγμα:  ὅταν οἱ ΔΒ τῆς ΕΛΔΥΚ μὲ τὸν Ἐπισμηναγὸ Φ. Κόλλια μπῆκαν στὶς συχνότητες τῶν Τούρκων, μιλώντας τους τουρκικὰ ὡς συντονιστὴς Δυνάμεων Ἐδάφους-Ἀέρος, τοὺς ἔκανε νὰ βομβαρδίζουν τὶς δικές τους δυνάμεις. Αὐτὸ τὸ ἐξέλαβαν οἱ ἀνύποπτοι μαχόμενοι στὰ ὀρύγματα ΕΛΔΥΚάριοι ὡς προσβολὴ τῶν Τούρκων ἀπὸ Ἑλληνικὰ ἀεροσκάφη καὶ ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμό τους βγῆκαν ἀπὸ τὰ ὀρύγματά τους, πρὸ κειμένου νὰ ὀρμήξουν στοὺς Τούρκους.
Ποιοί;;;  Οἱ 300 στοὺς 6000!!!
Αὐτὸν τὸν ἐνθουσιασμὸ προξένησε καὶ μόνον ἡ ἰδέα ὅτι τὰ ἀεροπλάνα εἶχαν ἔλθῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ τοὺς βοηθήσουν…

(Ἀλλά, ἐὰν δὲν ξέρῃς ἱστορία, δὲν μπορεῖς νὰ κρίνῃς καὶ γιὰ αὐτὸ ἀκούω ὅ,τι μ@λακία θέλετε, ἀπὸ ἐπαΐοντες ἀσχέτους καί, πολλάκις, κομματόσκυλα!)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 159 times, 1 visits today)
Leave a Reply