Θρᾴκης «καμμένο» χαρτί!!!

Σὰν σήμερα τὸ 1922, ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος ἐγκαταλείπει τὴν Ἐπαναστατικὴ Κυβέρνηση καὶ ἀναλαμβάνει Διοικητὴς (στην οὐσία ἀναδιοργανωτής) τῆς Στρατιᾶς Ἕβρου.

Μετὰ ἀπὸ λίγον καιρὸ τὴν κατέστησε – διὰ τῆς ἐφαρμογῆς σιδηρᾶς πειθαρχίας, ποὺ ἔφθασε μέχρι καὶ σὲ φυλακίσεις ἀλλὰ καὶ ἐκτελέσεις ἀπειθάρχων – ἕνα φοβερὰ ἀξιόμαχο Σῶμα, τοῦ ὁποίου  ὁ Κεμὰλ δὲν ἐτόλμησε νὰ ἀντιπαρατεθῇ.

Τὸ μόνο λάθος εἶναι ὅτι πρὶν τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης δὲν ἐχρησιμοποιήθη, γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾴκης.
Ὁ Βενιζέλος ἦταν κάθετα ἀντίθετος μὲ νέα ἔναρξη ἐχθροπραξιῶν, ὑπακούωντας στὰ κελεύσματα τῶν Ἀγγλο-Γάλλων, ποὺ ἤδη τὰ εἶχαν βρὴ μὲ τὸν Κεμάλ, πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἀποσπάσουν ἀπὸ τὸ φλερτάρισμα τῶν Μπολσεβίκων τοῦ Λένιν..

Ἦταν ἄλλο ἕνα μεγάλο λάθος (;;;) τοῦ Βενιζέλου.

Πάντως ἡ Στρατιὰ Ἕβρου ἐχρησιμοποιήθη ὡς «φόβητρο», τρόπον τινά, ἔναντι τῶν Τούρκων κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων στὴν Λωζάννη.

Στὴν πρώτη φωτογραφία ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος στὸ Διοικητήριόν του.
Στὴν ἐπομένη φωτογραφία ὁ Πλαστήρας ἐπισκέπτεται, ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Βενιζέλου, τὴν Ἀλεξανδρούπολη (τότε Δεδεαγάτς) γιὰ νὰ τοῦ μεταφέρῃ ἐντολὴ νὰ μὴν ἐπιχειρήσῃ προέλασιν στὴν Ἀνατολικὴ Θρᾴκη.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 185 times, 1 visits today)
Leave a Reply