Φθηνολογίες καλλιτεχνικὲς

Οἱ καλλιτέχνες, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, πηγαίνουν πρὸς τὰ ἐκεῖ ὅπου εἶναι τὸ φαΐ. Μπορεὶ ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι αὐτὸ κάνουν. Αὐτὸ συνέβαινε πάντα. Τὴν ἐποχὴ τῆς φεουδαρχίας πήγαιναν μὲ τοὺς βαρώνους, στὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγεννήσεως μὲ τοὺς εὐγενεῖς καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔπειτα μὲ τοὺς ἀριστοκράτες. Πάντα για τὸ παντεσπάνι, τὴν προσωπικὴ καταξίωσι καὶ καριέρα.

Μετὰ ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ ἐπανάσταση πῆγαν μὲ τοὺς Δημοκράτες, ποὺ εἶχαν τὰ κλειδιὰ τοῦ ταμείου καί, ἐσχάτως πηγαίνουν πρὸς τὴν Νέα Τάξη καὶ τὴν πολιτική της ὀρθότητα, ποὺ ἐπιδοτοῦν, προωθοῦν καὶ καθορίζουν τὶς νέες κατευθύνσεις τῆς τέχνης καὶ τὸ παγκοσμιοποιητικό της περιεχόμενο. Τώρα, αὐτὴ κρατᾶ τὴν κατσαρόλα καὶ μοιράζει τὸ φαΐ. Πολλοὶ μάλιστα δὲν βασίζουν τὴν πορεία τους ἁπλᾶ στὸ ταλέντο, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔχουν τὸ θέτουν στὴν «πρόνοια» τῆς ἄνωθεν ἐπιδοτήσεως, τῆς εὐνοίας καὶ τῆς προωθήσεως, χάριν τῆς ὑπηρεσίας τους στὴν κυρίαρχο ἰδεολογία.

Ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει μίαν ἐξιδανικευμένη ἐντύπωση γιὰ τὸν καλλιτεχνικὸ κόσμο. Γιὰ αὐτὸ εὐθύνεται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἡ μυθοποίησις τῶν προσώπων-καλλιτεχνῶν, ποὺ γίνεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ. Οἱ καλλιτέχνες δὲν εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ συνηθισμένοι ἄνθρωποι, ποὺ ὅμως ἔχουν ἔνα ταλέντο. Ἔχουν ὄνειρα καὶ φιλοδοξίες, πάθη καὶ ἐμπάθειες, ἐλαττώματα καὶ φοβίες, πεινοῦν καὶ διψοῦν. Οὔτε ἄγγελοι εἶναι, ἀλλὰ οὔτε καὶ δαίμονες. Κυττάζουν τὸ συμφέρον τους.

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ πλειοψηφία τῶν καλλιτεχνῶν, ὡς τέλεια «ὀσφραντικά» ὄντα ποὺ εἶναι, στὸ να ψυχανεμίζονται τὴν τάση τῆς ἐποχῆς καὶ στὸ νὰ βλέπουν ποῦ εὑρίσκεται τὸ φαΐ, ἔγιναν ἀριστεροί. Ἡ ἀριστεροσύνη πούλαγε καὶ πουλᾶ καὶ δίδει σὲ ἐκεῖνον ποὺ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς τέτοιος, τὸ λαοφιλὲς πρεστὶζ τοῦ προοδευτικοῦ.
Ἄλλοι, οἱ λιγότεροι, εἶναι γνήσιοι ἰδεολόγοι.
Οἱ περισσότεροι ὅμως, σὰν ἀλεξιπτωτιστὲς τῆς ἀριστερᾶς, εὐκαιριατζῆδες καὶ ἀριβίστες, μὲ δηλώσεις ἀριστεροφροσύνης ποὺ ἀρέσουν στὸ πόπολο, ἀλλὰ πάντα ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Παραδείγματα πολλά, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. Τίποτα ὅμως δὲν ἐμποδίζει τέτοιους ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ νὰ δηλώνουν ὅτι εἶναι τροτσκιστὲς καὶ ὅτι θὰ ἀνέβουν στὸ βουνό, ἐὰν αὐτὸ βέβαια δὲν βλάπτῃ τὴν δεξιά τους τσέπη. Τὰ μαγαζιὰ νὰ γεμίζουν καὶ τὰ ἔμμισθα δημόσια ἀξιώματα νὰ παίρνουν καὶ ἂς εἶναι ἀγωνιστὲς στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς προσωπικῆς τους φανφάρας. Μιᾶς δίχως ἀντίκρυσμα φθηνολογίας. Πωλοῦν, ὄσο ὑπάρχουν αὐτοὶ ποὺ ἀγοράζουν…..

Γεράσιμος Γ.  Γερολυμᾶτος

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φθηνολογίες καλλιτεχνικὲς

  1. Ατυχής η επιλογή του απεικονιζόμενου, λαβαίνοντας υπ όψιν το πρόσφατο συμβάν υγείας του.
    Άλλωστε υπάρχουν προσφορότερα διαχρονικά παραδείγματα εξαγοράς συνειδήσεων με θέσεις εξουσίας,πάσης άνεμο-ιδεολογίας πλέον των οπαδών του Τρόσκυ.

Leave a Reply