Ὑποκρισία στὸ μέγιστον τῆς fake ἀριστερᾶς

«Πάλι τρέλλα πουλᾶς»

Γιὰ τὴν fake ἀριστερά, δὲν ὑπάρχει κόκκινη γραμμὴ καὶ πάτος.

Ἐκεῖ ποὺ σὲ διαβεβαιώνουν ὅτι ἔως ἐδῶ ἦταν, ἐκεῖ συνεχίζουν καὶ σκάβουν.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης,
γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τῶν φυσικῶν πλειστηριασμῶν, μὲ ἠλεκτρονικούς:

«Ἡ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεσις ἐκτυλίσσεται, ἐξ ὁρισμοῦ,
σὲ ἔνα πεδίο συγκρούσεως συμφερόντων ἀλλὰ καὶ ὑψηλῆς ψυχικῆς ἐντάσεως.
Πλὴν ὅμως, εἶναι ἀναγκαία σὲ κάθε ἔννομη τάξη.

Ἡ διενέργεια τοῦ πλειστηριασμοῦ μὲ ἠλεκτρονικὰ μέσα
ἐπιτυγχάνει τὴν μεγιστοποίηση τοῦ οἰκονομικοῦ ὀφέλους
καὶ τὴν ἐλαχιστοποίηση τοῦ προσωπικοῦ κόστους.

Για ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους, προτείνεται ἡ καθολικὴ ἐφαρμογή του».

Ἑπομένως, αὐτὸ ποὺ βλέπουν οἱ ματάρες μας,

  • —δὲν γίνεται διότι περιλαμβάνεται στὰ προαπαιτούμενα τῆς ἀξιολογήσεως,
  • —δὲν γίνεται γιὰ να ἐμποδίσουν τὶς συλλογικότητες,
  • —δὲν γίνεται γιὰ νὰ διευκολύνουν συμβολαιογράφους καὶ κοράκια,

Ἀλλὰ γίνεται διότι οἱ φυσικοὶ πλειστηριασμοὶ δημιουργοῦν,
«ὑψηλὴ ψυχικὴ ἔνταση»,
ἀντίθετα μὲ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς ποὺ ἐξασφαλίζουν,
«ἐλαχιστοποίηση τοῦ προσωπικοῦ κόστους»!

Κατανοητό, ἢ πᾶμε ἄλλη μία;

Ὅταν μπροστὰ στὰ μάτια σου, τὸ κοράκι σοῦ ἁρπάζει τὴν περιουσία,
εἶναι ἀνθρώπινο νὰ ὑφίστασαι ψυχικὴ ἔντασις καὶ φθορὰ
καὶ νὰ παθαίνῃς μίαν ψυχολογία, ἔναν ντουβρουντζὰ ῥε παιδί μου.

Αὐτὸ ὅμως τὸ προσωπικὸ ψυχικὸ κόστος,
γιὰ καθαρὰ ἀνθρωπιστικοὺς λόγους, ἐπιβάλλεται νὰ ἐλαχιστοποιηθῇ.

Καὶ εἶναι πολὺ διαφορετικὸ νὰ γίνεσαι μάρτυρας τοῦ ξεσκίσματός σου,
ἀπὸ τὸ νὰ ξυπνὰς ἀμέριμνος μίαν ὡραία ἡμέρα
καὶ κάποιος κλητῆρας νὰ σὲ ἐνημερώνῃ ὅτι πρέπει νὰ τὰ μαζεύῃς.

Ἑπομένως οἱ ἠλεκτρονικοὶ πλειστηριασμοί, εἶναι κάτι σὰν ἀναλγητικό,
ποῦ δωρεὰν καὶ γιὰ καθαρὰ ἀνθρωπιστικοὺς λόγους,
μᾶς προσφέρει ἡ κυβέρνησις τοῦ «κανένα σπίτι σὲ χέρια τραπεζίτη»
καὶ μας προστατεύει ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ ψυχιάτρου.

Τὸ ἀπόλυτο «πάλι τρέλα πουλᾶς καί μοῦ λὲς μ’ ἀγαπᾶς».

Ἡ ἀπόλυτος ὑποκρισία τῆς fake ἀριστερᾶς.
Ἡ ἀπόλυτος ὑποβάθμισις τῆς νοημοσύνης ὅλων μας.
Ἡ ἀπόλυτος ξεφτίλα ὅσων τοὺς ἔφεραν καὶ δὲν βγαίνουν στὶς πλατεῖες.

Κλᾶψε Μπέτυ, κλᾶψε…

–Ἐμοῦτοῦἰδίου

Πολυζωΐδης Θανάσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply