Φιλοσοφικὴ γλῶσσα ἡ …τουρκική!

Ἐκπρόσωπος τῆς Τουρκίας στὴν Οὐνέσκο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι ἡ Ἑλένη Κουτσουραδῆ!!!!

Πρόσφατα ἡ «ἐπιστήμων φιλόσοφος»’ είπε ὅτι τὰ Τουρκικὰ εἶναι γλῶσσα τῆς φιλοσοφίας….

Οἱ Ἕλληνες καθηγητὲς δὲν ἀπαντοῦν στὶς γελοῖες δηλώσεις τῆς «καθηγήτριας», γιατί, προφανῶς, ἔχουν πάρη ἐντολὴ ἀπὸ τὶς λέσχες στὶς ὁποῖες ἀνήκουν, νὰ σιωπήσουν…

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 282 times, 1 visits today)
Leave a Reply