Θά προστατεύσουν τό περιβάλλον χρεώνοντας τίς πλαστικές σακκοῦλες;

Σκᾶσε καὶ πλήρωνε…!!!

Εἶπα νὰ μὴν μιλήσω γιὰ τὸ θέμα μὲ τὰ 4 λεπτὰ τῆς σακκούλας ἀλλὰ δὲν κρατήθηκα!
Ἀκου λοιπὸν Ἕλληνα! Θὰ πᾶς τρία χρόνια πίσω! Καὶ θὰ θυμηθῆς ὅταν πῆγες στὰ LIDL καὶ σὲ χρέωσαν πρώτη φορὰ τὶς σακκοῦλες καὶ … κουφάθηκες!
Γιατὶ ἔγινε αὐτὸ ὅμως; Ἔμαθες; Δεν ἔμαθες, γιατὶ δὲν σοῦ τὸ εἶπε κάποιος!

Στὴν Γερμανία λοιπόν, ἐπέβλήθη ἕνας νόμος ποὺ ὑπεχρέωνε τὴν ἀντικατάσταση τῆς πλαστικῆς σακκούλας ἀπὸ χάρτινες! Ἀποτέλεσμα ἦταν να πάθουν μεγάλη ζημιὰ τὰ γερμανικὰ ἐργοστάσια.

Σκέφτηκαν λοιπὸν τὴν ζημία αὐτὴν νὰ τὴν πληρώσουν οἱ καταναλωτές! Βλέπετε τὰ γερμανικὰ ἐργοστάσια εἶχαν τεράστια ἀποθέματα σακκούλας στὶς ἀποθῆκες τους ποὺ δὲν μπορούσαν νὰ καταστραφοῦν! Γιατὶ στὴν Γερμανία τὸ κράτος προστατεύει τοὺς ἐργοστασιάρχες καὶ δὲν δίνει δεκάρα γιὰ τὸ περιβάλλον τῶν …ἄλλων! Ἀλλωστε, γι’ αὐτὸ μεταφέρει τὰ σκουπίδια της στὴν Κίνα καὶ σὲ λίγο θὰ τὰ μεταφέρη στὴν …Ἑλλάδα! Ἔτσι μὲ τὴν χρέωση αὐτήν, «ἀποζημιώθηκαν» οἱ Γερμανοὶ ἐργοστασιάρχες γιὰ τὰ ἀποθέματά τους. Ὁλο αὐτὸ ὅμως, ἔπρεπε νὰ συντομευθῇ καὶ τὰ γερμανικὰ ἀποθέματα πλαστικῆς σακκούλας νὰ μειωθοῦν στὸ ἔπακρο!

Τώρα λοιπὸν τὰ ἑλληνικὰ σοῦπερ μάρκετς θὰ κινηθοὺν στὴν ἐπιλογὴ …εἰσαγωγῆς σακκουλῶν ἀπὸ τὴν Γερμανία, τὴν ὁποία θὰ τὴν πληρώση φυσικὰ ἡ …Ἑλληνίδα νοικοκυρά!

Σὲ 3 μὲ 4 χρόνια λοιπόὸ ποὺ θὰ ἔχουμε πληρώση τὴν ζημία τῶν Γερμανῶν ἐργοστασιαρχῶν, τότε θὰ φέρουν ἕναν ἄλλον νόμο (ὅπως στὴν Γερμανία) ποὺ θὰ ὑποχρεώνη τοὺς πάντες νὰ χρησιμοποιοὺν χάρτινες σακκοῦλες στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ ἀπαγορεύσουν τις πλαστικὲς καὶ ἐδῶ!

Ὅπως κατάλαβες μ@λάκα Ἕλληνα, γιὰ ἄλλην μίαν φορὰ πληρώνεις τὴν διάσωση Γερμανῶν ἐπιχειρηματιῶν μὲ τὰ 4 λεπτά!!!

Τὰ μεταξωτὰ βρακιὰ Ἕλληνά μου θέλουν καὶ μεταξωτοὺς κώλους!

Γι’  αὐτὸ μὴν μὲ πρήζῃς ἄλλο μὲ τὶς ἀναρτήσεις σου για τὸν φόρο στὶς σακκοῦλες! Ἐσὺ Ἕλληνά μου εἶσαι αὐτὸς ποὺ θέλει εὐρῶ καὶ εὐρωζῶνες!
Κι αὐτὸ …κοστίζει ἀγαπητέ μου Ἕλληνα!
Γιατί μέ πρήζεις τώρα μέ τίς ἀναρτήσεις σου;
Σκᾶσε λοιπὸν καὶ πλήρωνε!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

(Visited 462 times, 1 visits today)
Leave a Reply