Γιατί καὶ πίσω ἀπὸ τὸ «Μακεδονικό» κρύβεται μία λεηλασία

Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας ψηφίζουν τὸ πολυνομοσχέδιο καὶ δίνουν 14 ΔΕΚΟ στὰ νύχια τοῦ ὑπερταμείου τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων ποὺ λογοδοτεῖ σὲ …κανέναν!!!
Καὶ τὰ ἔσοδα θὰ πηγαίνουν ὅλα στὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ ἀθεμίτου καὶ ἐπονειδίστου χρέους.
Μεταξὺ αὐτῶν οἱ ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ καὶ ΕΥΔΑΠ!!!

Πάει καὶ τὸ νεράκι μας δηλαδή!!!

Χώρια φυσικὰ τὰ ἐπονείδιστα μέτρα τῶν 600 σελίδων κατ’ ἐντολὴν τοῦ Βερολίνου καὶ τῶν Βρυξελλῶν!!!

Μένουν μόνον τὰ ὄργανά μας γιὰ νὰ τὰ βγάλουν σὲ πλειστηριασμό!

Κατάλαβες τώρα γιατί ὁ κάθε Ζουράρις προσαρτᾶ ἀκόμη καί τήν Θεσσαλονίκη, ἐὰν τοῦ ζητηθῇ ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, στά Σκόπια;

Δὲν εἶναι βλάξ… Λαγὸς εἶναι ποὺ κάνει καὶ λέει ὅ,τι τοῦ ζητήσουν ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι νὰ δεχθῇ μερικὲς ῥοχάλες, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς διευκολύνῃ μὲ τὸ νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸν ἂν χρειάζεται ψυχίατρο ἢ ὄχι.

Εὐσρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply