Χρόνια σου πολλά Ἄλ!

Χρόνια σου πολλά Ἄλ!17 Ἰανουαρίου 1899.
Χρόνια σου πολλά Ἄλ, ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις σου.
Ἡ Ἑλλὰς θὰ σὲ λατρεύῃ πάντοτε, λατρευτὲ Σικελέ!
Μιὰ θέσις στὴν καρδίαν μας καὶ μιὰ καρεκλίτσα εἰς τὸ Μέγαρον Βίττελσβαχ, πάντα θὰ σὲ ἀναμένῃ.

Φρεάντλης

(Visited 404 times, 1 visits today)
Leave a Reply