Χρέος μας διαρκῶς ἡ ὑπεράσπισις τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων

Πρὶν μερικὰ χρόνια εἶχα μία συγκέντρωση στὸ σπίτι μου στὸ Μαϊάμι καὶ ἕνας φίλος Μολδαβὸς εἶχε φέρῃ ἕναν ἄλλον φίλο του.
Ὅταν τὸν ἐρώτησα ἀπὸ ποῦ εἶναι μοῦ ἀπήντησε πὼς εἶναι ἀπὸ τὴν Μακεδονία!!…..
Ἐπειδὴ εἶχα ἤδη δῆ τὸ «κούτελο» συνεχίζω ἀτάραχη…: «Ἄααα.. Εἶσαι Ἕλλην; Ἀπό ποῦ; Ἀπό Θεσσαλονίκη; Ἀπό τήν Δράμα;»

Νευρίαζε ὁ τύπος κι ἔξυσε τὸ κεφάλι του… «Ὄχι, δὲν εἶμαι Ἕλλην. Εἶμαι Μακεδών!!!»· 

Ἐγώ ὅμως εἶχα κόσμο στό σπίτι μου; Ἔτσι; Δὲν μποροῦσα νὰ τοῦ πὼ ὡμά: «Get the fuck out of my house..»
Ὁπότε πῆγα ἀτάραχη στὴν βιβλιοθήκη μου, κατέβασα ἕνα βιβλίο (τυχαῖο, δὲν θυμᾶμαι ποιό) καὶ τοῦ λέω ξερά, ἀλλὰ ἐπιτακτικά: «διάβασε…!!!»…

Νευρίασε τόσο πολύ, ποὺ ἄρχισε νὰ κάνῃ παράπονα γιὰ ἐμέναν στὸν κοινό φίλο τὸν Μολδαβό.

Ἡ Μακεδονία, τοῦ ἀπαντῶ, ἀνήκει σὲ αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ διαβάσουν τὰ πρωτότυπα!
Ἡ Μακεδονία ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες καὶ μόνον στοὺς Ἕλληνες!!!

Ἀμέτρητες οἱ φορὲς ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑπερασπισθῶ, τόσο ἐγὼ ὅσο καὶ ὅλοι οἱ ὁμογενεῖς μας, τόσο τὴν Ἱστορία μας, ὅσο καὶ τὸν γεωγραφικό μας χῶρο. Μαθήματα Ἱστορίας καὶ Γεωγραφίας δίδονται καθημερινῶς ἀπὸ τὴν Ὁμογένεια, ὅπου κι ἐὰν εὑρισκόμεθα καὶ ὅπου ἐπιβάλλετται!!!

Ἡ Ὁμογένεια εἶναι ἡ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ θεωρεῖ Ἱερὸ Χρέος τὴν ἐνημέρωση τῶν λαῶν ὅπου κιἐὰν ζῇ. Ἡ Ὁμογένεια καὶ ὄχι ὁ «ΑΧΕΠΑΝΣ»! 
(The order of AHEPA consists of Chapters, Districts, and the Supreme Lodge)

Χαρούλα Χαλκιᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply