Ἰδανικὸ περιβάλλον ἀναπτύξεως σαπροφύτων

Τόσο ὁ κύριος Παπαδημητρίου ὄσο καὶ ἡ συμβία τοῦ ἡ κυρία Ἀντωνοπούλου ἀποτελοῦν μίαν ὀρδὴ ἀκαδημαϊκῶν οἱ ὁποῖοι σιτίζονται καὶ μάλιστα μὲ ἐκπληκτικὲς ἀμοιβές, ἀπὸ τὸ λίμπεραλ κατεστημένο τῆς Νέας Ὑόρκης κυρίως ἢ ἐναλλακτικὰ τῆς Καλιφόρνια.

Τὰ διάφορα ἰνστιτοῦτα, τὰ λίμπεραλ πανεπιστήμια μὲ ἀπίθανες ἔδρες, τέλος οἱ ὑπερεθνικοὶ ὀργανισμοὶ καὶ οἱ χιλιάδες ΜΚΟ ποὺ παρασιτοὺν δίπλα σὲ αὐτοὺς τοὺς ὀργανισμούς, ἀποτελοῦν τὸ ἰδανικὸ περιβάλλον, τὸν βάλτο ὅπου εὐδοκιμοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα.

Μισθοὶ ἀπίστευτου ὕψους γιὰ τὸ παραγόμενο ἔργο, τοὺς ἐπιτρέπουν μίαν ζωὴ στο Μανχάταν, ποὺ γυρίζει γύρω ἀπὸ τὰ καφενεία τῆς νοτίου πόλεως, τὰ θέατρα τοῦ Μπροντγουέη, τὶς πανάκριβες φιοῦζον κουζίνες τοῦ Μινττάουν καὶ τὰ ἀτελείωτα κοκτέηλ πάρτυ ποὺ συναντοῦν τοὺς ὁμοίους τους.

Ἡ ἀπέχθειά τους γιὰ τὴν παραγωγικὴ οἰκονομία καὶ τὸν παραγωγικὸ δημιουργὸ πλούτου εἶναι παροιμιώδης καὶ τὸ μόνο ποὺ θὰ ἀκούσης ἀπὸ τὸ στόμα τους, τὶς μελέτες τους καὶ τὰ συμπεράσματά τους εἶναι: «ἡ φορολογία εἶναι εὐλογία».

Ξεπερνοὺν τὴν ἐγγενῆ ἀθεΐα τους πιστεύοντας σὲ νέους θεοὺς καὶ κυρίως στὴν δικτατορία τοῦ ὀρθοπολιτισμοῦ, ἐξαργυρώνουν τὴν ἐσωτερική τους σκληρότητα, προσποιούμενοι ἐνδιαφέρον πρὸς τοὺς φτωχούς, τὶς μειονότητες καὶ τοὺς μουσουλμάνους, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι τὴν σίτισή τους θὰ τὴν ἀναλάβη ἡ παραγωγικὴ κοινωνία καὶ μὲ τὸν ἀπαράγραπτο ὄρο, ὅτι θὰ ἐγκατασταθοῦν στὶς γειτονιὲς τῶν μπλὲ κολάρων (γιὰ νὰ τοὺς ἐξαθλιώσουν κι αὐτούς) ἐνῶ αὐτοὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ζοῦν στὰ διαμερίσματα μὲ θυρωρὸ στὸ κέντρο τοῦ κόσμου…

Αὐτὴ εἶναι ἡ σοσιαλιμπερὰλ κλίκα…

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 438 times, 1 visits today)
Leave a Reply