Διαφορὲς εὐρωπαϊκῆς Ὁλλανδίας καὶ …τριτοκοσμικῆς Ἑλλάδος!

Ἀποζημιώνουν τὰ νοικοκυριὰ γιὰ διακοπὴ ἠλεκτρικοῦ στὴν Ὁλλανδία!!!

Οἱ «μικρές» διαφορὲς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ὁλλανδίας!

Τὸ ἀναφέρω μόνον γιὰ νὰ δεῖτε πῶς λειτουργεῖ τὸ σύστημα στὴν Εὐρώπη καὶ τὶ πρέπει νὰ ἀπαιτεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς δικούς σσς!

Σήμερα εἴχαμε στὸ Ἄμστερνταμ μίαν μεγάλη διακοπὴ ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος, ποὺ προεκλήθη κατὰ τὴν διάρκεια ἐργασιῶν.

Οἱ πρῶτες προβλέψεις γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ζημίας ἦταν γιὰ μετὰ ἀπὸ 2-2,5 ὦρες.

Δυστυχῶς ἡ βλάβη ἦταν μεγαλυτέρα κι ἐπέρασαν ἤδη 4,5 ὧρες χωρὶς ῥεῦμα.

Ὅμως ἦρθε ἤδη μήνυμα ἀπὸ τὴν ὁλλανδικὴ ΔΕΗ (NUON) πὼς τὸ κάθε σπίτι ποὺ ἔμεινε χωρὶς ἠλεκτρικὸ λαμβάνει, σύμφωνα μὲ τὴν νομοθεσία, 35 εὐρῶ ὡς ἀποζημίωση!

Καὶ 20 ἐπὶ πλέον εὑρῶ ἀνὰ δύωρο γιὰ περαιτέρῳ καθυστέρηση ἀποκαταστάσεως!

Καὶ μιλᾶμε γιὰ περισσότερα ἀπὸ 25 χιλιάδες σπίτια καὶ ἐπιχειρήσεις.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply