Ῥέα καὶ Ἴσις

Ῥέα -Ἴσις

Ἡ Ἴσις ἦταν κόρη τῶν Γκὲμπ καὶ Νοῦτ (Γαίας καὶ Οὐρανοῦ) ποὺ αὐτομάτως τὴν ταὐτίζει μὲ τὴν Ῥέα.
Ποῦ τά βρῆκε τά πτερά ἡ Ἴσις; Πτερά ἀετοῦ βεβαίως, σὰν αὐτὰ τῶν Σφιγγῶν προστατιδῶν τῆς Ῥέας, Εἶναι τὰ πτερὰ ποὺ τὴν φέρουν στὸν Οὐρανὸ καὶ τὸν Ἥλιο καὶ εἶναι αὐτὰ ποὺ δανείζεται ἡ Νέμεσις, ὅταν πρόκειται νὰ ἀποδώσει δικαιοσύνη.

Ἡ ἰδία Νέμεσις ποὺ ἀπηλευθερώθη ἀπὸ τὸ μνημεῖο τῆς Ἀμφιπόλεως, ὅταν, μὴ μπορώντας νὰ ἀποφύγουν τὸ πεπρωμένο, ἀπεκάλυψαν οἱ δύστυχοι, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν.  Στὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, τὰ πράγματα ἀλλάζουν καὶ δὲν ὑπάρχει γυρισμός. Συγχωροχάρτια δὲν ἰσχύουν καὶ οἱ φαῦλοι θὰ νοιώσουν τὸν θυμὸ αὐτῶν πού, αἰῶνες τώρα, ἐξοργίζουν.

Τσίντσιφος Ἀστέριος 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ῥέα καὶ Ἴσις

Leave a Reply