Χώρα τῶν …«ἐθνοσωτήρων»!!!

Εἶδαν ὅλοι …φῶς καὶ σπεύδουν νὰ εἰσέλθουν σὲ μίαν χώρα διαλυμένη, πρὸ κειμένου νὰ ἀποτελειώσουν ἕναν τσαλακωμένο λαό. Τώρα τὸ βαρουφάκειον, ἐχθὲς τὸ λαφαζάνειον, προχθὲς τὸ κωνσταντοπούλειον, παρὰ προχθὲς οἱ ψωρολαμπράκηδες καὶ οἱ οὐρές τους, παρά-παρὰ προχθὲς ὁ ἤδη ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς τους κομματικὸς ἐσμός, πλάι-πλάι μὲ λεβεντο-ἀνταρCIAις καὶ λοιπὰ σκουπιδομαζώματα. Τί πόνος καί κόψιμο εἶναι αὐτός; Πόσο πολύ σκοτίζονται νά μᾶς …«ἀποσώσουν» ἀπό τά …ἀδέλφια τους, πού μᾶς «σώζουν», δύο σχεδόν αἰῶνες τώρα, διά τῆς γνωστῆς μεθόδου τῆς λεηλασίας καί τῆς καθυποτάξεώς μας; Γιατί πίσω ἀπό κάθε …«ἐθνοσωτηρία» στέκεται καί μία μασωνική στοά ἤ ἕνας …«περιούσιος» «στρατηγικός ἐπενδυτής» ἤ μερικές, ἀγνώστου ταὐτότητος καί ἤθους, Μ.Κ.Ο.; Καί, τελικῶς, γιατί οὐδείς ἐξ αὐτῶν ἐτιμωρήθη οὐσιαστικῶς καί παραδειγματικῶς στό παρελθόν; Μήπως τελικῶς ἄπαντα τά ἐγχώρια σαπρόφυτα παρέμεναν καί παραμένουν ἀπολύτως ὑποταγμένα στά παγκόσμια σαπρόφυτα;
Γιατί ὅλοι αὐτοί οὐδέποτε πληρώνουν γιά ἐγκλήματα κατά τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἀνθρωπότητος; Γιατί αὐτή ἡ συμμορία, ποὺ ἐκ πρώτης ὅψεως δείχνει νὰ ἀλλάζῃ προσωπεία, ἐν τούτοις παραμένει διαχρονικῶς τό ἴδιο σάπια καί ἐξ ἴσου μισανθρωπική, ὅπως κάθε ἄλλη ἐκδοχή της σέ προγενέστερες καί μεταγενέστερες ἐκδοχές της;

Τὴν μία μὲ τὶς (κωλέττειες) «Μεγάλες Ἰδέες»…
Τὴν ἄλλην μὲ τὶς (κατ’ ἐπανάληψιν) μνημονιακὲς καὶ τὶς «ἂντιμνημονιακές» κορῶνες…
Τὴν ἑπομένη μὲ τὶς «ἰδεολογικὲς ἐπαναστάσεις», ποὺ ἔφερναν ἐμφυλίους σπαραγμοὺς καὶ καθολικὲς γενοκτονίες…
Τὴν μεθεπομένη μὲ τὰ «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» καὶ μὲ τοὺς «εὐρωπαϊκούς μας προσανατολισμούς»…
Τὴν παρὰ μεθεπομένην μὲ τὶς «καταπιστευματικές» διασώσεις μας..
Τὴν παρὰ παρὰ μεθεπομένη μὲ τὶς σοσιαλΗστρικές μας ἀμεσοδημοκρατίες καὶ τὶς δημοκρατίες τῶν …«ἀρίστων»…

…ἔχουμε καταντήση τὴν χώρα πρότυπον πρὸς …ἀποφυγήν, ἐφ΄ ὅσον, καταληκτικῶς, δὲν νομίζω πὼς ἄλλος λαὸς σὰν κι ἐμᾶς, ἐλέγχεται καὶ χειραγωγεῖται καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη μας.

Ὁποίαν μπαρούφα, κοτσανολογία καὶ ἀρλουμπολογία μᾶς παρουσιάσουν, ἐμεῖς τὴν υἱοθετοῦμε, τὴν στηρίζουμε καὶ καταλήγουμε ἱκανοὶ νὰ πέσουμε καὶ στὴν φωτιὰ ἀκόμη, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ὑπερασπισθοῦμε. Βλέποντας μόνον τὸ τυράκι, ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε τὴν (ἑκάστοτε) φάκα, μὲ ἀποτέλεσμα, μόνοι μας διαρκῶς, νὰ βάζουμε τὰ χεράκια μας, ὅλο καὶ πιὸ βαθειά, γιὰ νὰ βγάζουμε τὰ ματάκια μας.
Καί, μετὰ ἀπὸ τὸ κάθε μάς πάθημα, ἀν τὶ νὰ ἑστιάσουμε στὸ μάθημα, ἀναζητοῦμε ἐναγωνίως τὸν ἐπόμενο …«ἐθνοσωτῆρα» μας, διότι, πῶς νά τό κάμονεν ἄλλως τέ; Δὲν γίνεται μόνοι μας νᾶ σωθοῦμε. Πρέπει κάποιος νὰ …«θυσιασθῇ» στὸν βωμὸ τῆς δικῆς μας …«σωτηρίας», πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ εἴμαστε καὶ θύματα καὶ ἄμοιροι εὐθυνῶν μά, κυρίως, διαχρονικῶς κορόιδα.

Μὲ τὶς ὑγείες μας λοιπόν.
Ὅταν θὰ ἀποφασίσουμε νὰ πατήσουμε μόνοι μας στὰ πόδια μας, λίγο λίγο, ἀλλὰ σταθερὰ μόνοι μας, τότε καὶ μόνον τότε θὰ ἔχουμε ἀληθεῖς καὶ σοβαρὲς πιθανότητες ἀπελευθερώσεως.
Ἔως τότε νὰ κλαῖμε… νὰ κλαῖμε… νὰ θρηνοῦμε… Ὄχι φυσικὰ γιὰ τὴν χαμένη μας Ἐλευθερία… αὐτὴν μόνοι μας τὴν περιφέρουμε, ὡς πόρντη, στὰ παγκόσμια θέατρα, γελοιοποιῶντας την παντοιοτρόπως… Γιὰ τὴν ὥρα ἂς τὴν ξεχάσουμε… Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ …Ἄλφα… Ἂς ξεκινήσουμε, γιὰ τὴν ὤρα, μὲ τὴν χαμένη μας Ἀξιοπρέπεια!!!

Φιλονόη 

εἰκόνα

 

Leave a Reply