Ὑπὲρ Τουρκίας εὐρωπαϊκὸς πολεμικὸς ἀναβρασμὸς

Αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν κεντρικὴ Εὐρώπη ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός.
Τυφεκιοφόροι ἀπὸ τὸ Λουξεμβοῦργο, πολεμικὰ ἅρματα ἀπὸ τὴν Προβιγγεία, γερμανικὰ πάντσερ βαρέος ὁπλισμοῦ, κόορτεις ἀπὸ Βρυξελλιῶτες πυροβολητὲς καὶ δύο μισθοφορικὰ τάγματα, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς Σούλτς καὶ Γιουνκέρ, ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς να ἐπιχειρήσουν στὰ νοτιονατολικὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα.

Πῶς; Μά πῶς ἀλλοιῶς; Παραδίδοντας κῶλο στὸν Τοῦρκο.
Διότι ὅπως εἶπε καὶ ὁ γίγας τῆς συγχρόνου φιλοσοφίας Τσαστὶν Τριντώ: «ὅταν σκοτώνῃς τοὺς ἐχθροὺς αὐτοὶ κερδίζουν».

Μακρῆς Γεώργιος

(Visited 2,095 times, 1 visits today)
Leave a Reply