Θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουμε τὸ ποῦ ὁδηγοῦν τὰ παιχνίδια πολέμου

«Ὅποιος ἔχει δῆ τὰ μάτια ἑνὸς ἑτοιμοθανάτου στρατιώτου, στὸ πεδίον τῆς μάχης, θὰ τὸ καλοσκεφθῆ πρὶν νὰ ξεκινήσῃ ἕναν πόλεμο».

Αὐτὰ ἔλεγε ὁ Γερμανὸς καγκελάριος Ὄττο Φὸν Μπίσμαρκ.

Πολὺ περισσότερο ὅμως θὰ ἔπρεπε ἐμεῖς νὰ τὸ καλοσκεφθοῦμε.
Ἰδίως τώρα ποὺ χάσαμε ἕναν ἀκόμη Ἕλληνα πιλότο τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας.
Ἕνα παλληκάρι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὑπερηφάνους «Ἀετοὺς τοῦ Αἰγαίου» ποὺ καθημερινὰ παίζουν τὴν ζωή τους «κορώνα-γράμματα» ἐκεῖ ψηλά, σὲ ἕνα παιχνίδι ἀκηρύκτου πολέμου!!!

Αἰωνία του ἡ μνήμη.
Καὶ ἂς ἀποτελέσῃ ὁ θάνατός του ἀφορμὴ γιὰ τοὺς προκλητικοὺς πολεμοκαπήλους νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ ποῦ ὁδηγοῦν τὰ παιχνίδια πολέμου.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουμε τὸ ποῦ ὁδηγοῦν τὰ παιχνίδια πολέμου

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *