Βρώμικες προπαγάνδες (ἐπαγγελματικὰ σκηνοθετημένες)

Πῶς στήνεται ἡ βρώμικη προπαγάνδα

Τὸ στούντιο εἶναι στημένο καὶ ἔτοιμο.

Πίσω στὸ βάθος φαίνεται ὁλόκληρη γκαρνταρόμπα μὲ τὰ ῥοῦχα τῆς παραστάσεως, σκονισμένα, σκισμένα, ἔτσι ὅπως πρέπει.

Κάθε ἔνας ποὺ ὑποδύεται τὸν βομβαρδισμένο μὲ χημικά, βγάζει τὰ κανονικά του ῥοῦχα (μὴν τὰ λερώσῃ κιόλας) καὶ φορᾶ τὰ ῥοῦχα τοῦ ῥόλου του, ὅπως φαίνεται καὶ στὶς φωτογραφίες.

Μὲ τέτοιες «ἀποδείξεις» πείθεται ἡ κοινὴ γνώμη (δηλαδὴ ὅσοι θέλουν ἁπλᾶ ἔνα πρόσχημα) γιὰ νὰ εἰσβάλουν στὴν Συρία, ὥστε νὰ κάνουν μόνοι τους πιὰ αὐτὸ ποὺ ἀπέτυχε ὁ ISIS, ποὺ τὸν στήριξαν μὲ κάθε τρόπο…

Τζάμπα τὰ δισεκατομμύρια δολλάρια καὶ εὑρῶ ποὺ τὸν τάισαν!

Τζάμπα τὰ ὅπλα καὶ τὰ 5.000 τεθωρακισμένα ὀχήματα μεταφορᾶς προσωπικοῦ, ποὺ τοῦ χάρισε τὸ ἀμερικανικὸ κογκρέσο, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 (τὸ Ῥώυτερ τὸ ἀπεκάλυψε…), συνολικῆς ἀξίας 1 δὶς δολλαρίων!

Τελικά, ἂν θὲς νὰ γίνῃ σωστὰ ἡ δουλειά σου, πρέπει νὰ τὴν κάνῃς ὁ ἴδιος.

Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος…

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

Διευκρίνησις

Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπὸ γύρισμα ταινίας, μὲ παρόμοιο θέμα. 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply