Δωρεὰν μαθήματα ἀποσαφηνίσεως βασικῶν ἐννοιολογικῶν διαφορῶν

Κάποιοι ἠλίθιοι ἔχουν μπερδεύση τὶς ἔννοιες!!!

Δωρεὰν λοιπὸν τοὺς ἐνημερώνω…:

«Τὸ Κράτος εἶναι κράτος. Σήμερα εἶναι ἐδῶ, αὔριο κάνει ἔναν πόλεμο πάει λίγο παραπέρα, μεθαύριο κάνει ἄλλον πόλεμο χάνει κάποια ἐδάφη. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἐδαφικὸς προσδιορισμὸς τοῦ Κράτους. Ἐλαστικὸς καὶ περιστασιακός.

Ἀντίθετα τὸ Ἔθνος εἶναι μία ἄϋλος ἔννοια ἐπάνω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ «τὰ φθηνά». Εἶναι ἰδέα!!!

Τὸ Ἔθνος εἶναι τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμότροπον, τὸ ὁμόγλωσσον… Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἑνώνει ὅλους μεταξὺ μας, εἴτε εἴμαστε στὴν Αὐστραλία, εἴτε στὸν Καναδᾶ, εἴτε στὰ Τρίκαλα, εἴτε στο Καλὸ Χωριό.

Ὁ λαός μας ἐπέζησε γιὰ τοὐλάχιστον 4.000 χρόνια ἐπειδὴ εἶχε βαθειὰ μέσα του ῥιζωμένη τὴν ἔννοια τοῦ Ἔθνους.

Τὰ Κράτη τῶν Ἀθηνῶν, τῶν Λακεδαιμονίων, τῶν Μακεδόνων ἦσαν ὀντότητες ποὺ ὅριζαν τὴν δύναμη καὶ τὴν κυριαρχία. Ὁ ὅρος ὅμως Ἕλλην καθῴριζε τὸ Ἔθνος, τὴν Ταὐτότητα.
Καταλάβατε; Εἶναι λεπτὲς διαφορὲς ποὺ κάποιοι δὲν μποροῦν ἢ δὲν θέλουν νὰ τὶς ἀντιληφθοῦν.

Ὁ ἐπαναστάτης τοῦ ’21 ἀνεφέρετο στὸν Λεωνίδα…

Ὁ Μακεδονομάχος στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος ἀναφέρετο στὸν Μέγα Ἀλέξανδρο…

Ὁ Κωνταντῖνος Παλαιολόγος ἀνεφέρθη στὴν τελευταία ὁμιλία του στὸ ὅτι εἶναι ἀπόγονοι Ἑλλήνων…

Υ.Γ. Πρὸς ἀνεπιδέκτους μαθήσεως, ἀλλὰ ὄχι βλάκες:

Ἐὰν τὸ Βυζάντιο δὲν εἶχε κάποιαν σχέση μὲ τὸν Ἑλληνισμό, γιατὶ οἱ Τοῦρκοι ὅταν θέλουν νά μᾶς ἐκνευρίσουν …μᾶς δείχνουν συνέχεια σὲ ἐμᾶς τούς Ἕλληνες – ὄχι στοὺς Βουλγάρους, ἢ τοὺς Σέρβους ἢ ἄλλους ὀρθοδόξους λαοὺς τῆς περιοχῆς, οὔτε στοὺς Γενοβέζους ἢ τοὺς Βενετσιάνους ποὺ ἔμειναν μετὰ τὴν πρώτη ἅλωση τοῦ 1204 στὴν Πόλη – ἀφίσσες μὲ τὸν Πορθητὴ καὶ μᾶς λὲν, γιᾶ νᾶ μᾶς πικάρουν: «Ἕλληνες, ἡ Ἰστανμποῦλ ἀπὸ τὸ 1453 εἶναι δική μας!!!»;;;;

Ἀπάντησις: Γιατὶ ξέρουν ὅτι γιὰ ὑπέρ-χίλια χρόνια ἐμεῖς ἤμασταν οἱ δημιουργοὶ καὶ «οἱ νόμιμοι ἰδιοκτῆτες» αὐτῆς τῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ πρωτεύουσα εἶχε τὴν Κωνσταντινούπολη.

Καταλάβατε;

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 284 times, 1 visits today)
Leave a Reply