Λαϊκὴ …«λατρεία» καὶ ἐμφανὴς …συνωστισμός!!!

Ὡς καὶ ὁ…Τσίπρας ἀγανάκτησε.

«Ἀφῆστε τὸν λαὸ νὰ ἔλθῃ πρὸς ἑμὲ καὶ νὰ μοῦ δείξῃ τὴν ἀγάπη του», εἶπε στοὺς ἐκπλήκτους ….προστάτες του.

Ἔφερε σὲ δύσκολη θέση τὶς διμοιρίες τῶν ΜΑΤ, τὴν ΚΥΠ, τὴν Ἀντιτρομοκρατική, τὴν προσωπική του φρουρά, τὶς εἰδικὲς μονάδες καταστολῆς, ὁλόκληρο τὸ λιμενικό, τοὺς βατραχανθρώπους, τοὺς ἐλευθέρους σκοπευτές, μέρος τοῦ στόλου καὶ τῆς ἀεροπορίας καὶ γενικὰ κάθε διαθέσιμο ἀστυνομικὴ καὶ στρατιωτικὴ δύναμη.

Ἄλλωστε τὸ εἶχε προαναγγείλη ἡ …Σβίγγου, πὼς λαοθάλασσα ὑπεδέχθη τὸν Ἀλέξη στὴν Λῆμνο καὶ πὼς τὰ μέτρα τῆς ἀστυνομίας λαμβάνονται καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ πρόσβασις τῶν κατοίκων στὴν Μυτιλήνη, γιὰ νὰ μὴν τσαλαπατηθῇ ὁ λαὸς τῆς Λέσβου στὴν προσπάθειά του νὰ πλησιάσῃ  τὸ εἴδωλό του..

Εἶναι, δέ, τόσο ἐνθουσιασμένοι οἱ συριζαίοι μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ δείχνει ὁ κόσμος στὸν λαοφιλὴ ἡγέτη του, ὥστε πιέζουν τὸν Ἰβὰν τοῦ Epsilon καὶ τὸν διευθυντή του Εὐαγγελάτο νὰ δημιουργήσουν ἐκπομπὴ λατρείας πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ μὲ τίτλο…: «Power of Love for Alexis».

Στὴν φωτογραφία συνωστισμὸς ἀπὸ τὴν λαϊκὴ ὑποδοχὴ τοῦ Τσίπρα ἔξω ἀπὸ τὸ δημαρχεῖο στὴν Μύρινα Λήμνου.

Κοντόπουλος Χάρης

(Visited 260 times, 1 visits today)
Leave a Reply