Υἱοθεσία παιδιῶν μόνον γιὰ …διατεταραγμένους!!!

Δηλαδή…
Θὰ εὑρεθῆ ψυχίατρος γιὰ νὰ ἐγγυηθῆ γιὰ αὐτό, τὸ ψυχικὰ διατεταραγμένο ἄτομον, ποὺ δηλώνει ἄφυλο, στὸ νὰ υϊοθετήσῃ παιδί, ἐνᾦ τὸ ἴδιο δὲν ἔχει ἀκόμη ξεκαθαρίση, οὔτε μὲ τὸν εἁυτόν του, τὸ τὶ φύλο εἶναι…

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἐνῶ ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ κανονικὰ ζευγάρια εἶναι ἀπὸ δύσκολος ἔως ἀδύνατος, φροντίζουν γιὰ τὴν δίχως προσκόμματα υἱοθεσία ἀπὸ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, δίχως προσχήματα.

Ἠλίας Τ.

Στην μία φωτογραφία είναι το Jason-Αντιγόνη, που έγινε δεκτός εν χορδαίς και οργάνοις στην Βουλή και το ενστατανέ κοσμεί όλο το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, χωρίς να ενοχλείται ουδείς «αριστερός πούστης».


Στην άλλη είναι το kaylonikos-Λέττα, που μόλις έκανε την εμφάνισή του στο φέϊσμπουκ, οι κοινωνικά «ευαίσθητοι» αριστερούληδες, έκαναν  αναφορά και μ’ άπέκλεισαν για ένα μήνα από εδώ μέσα.


Αφού δεν ξέρουν τι θέν…

Ῥούσσης Νῖκος

Αὐτὸ τὸ ἀφήνω ἐδῶ, ἔτσι, χωρὶς ἰδιαίτερο λόγο…

Ἁπλᾶ… μαντέψτε ποιὸ ἀγοράκι μεγαλώνει μὲ κανονικοὺς καὶ φυσιολογικοὺς γονεῖς καὶ ποιὸ  μεγαλώνει μὲ ὁμοφυλοφίλους…

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

Σημειώσεις-ἐρωτήματα ἱστολογίου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Γιά ποιόν λόγο ἄρα γέ ὅλη αὐτή ἡ μεροληψία ὑπέρ τῆς ἐξαιρέσεως;
Ποῦ στοχεύει ἡ νέα τάξις πραγμάτων;
Ὅλοι μας μήπως πρέπει νά ὁμοφυλοποιηθοῦμε;
Ὅλα τά παιδιά μήπως πρέπει νά παύσουν νά μεγαλώνουν, ὅσο τὸ δυνατόν, πιό κοντά στούς φυσικούς νόμους;
Ποιός ὀφελεῖται; Γιά τί; Ἔως πότε;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Υἱοθεσία παιδιῶν μόνον γιὰ …διατεταραγμένους!!!

  1. Εδώ έχουμε έναν συνεχή και επίσημον πόλεμον της πολιτείας, εναντίον αξιών, ηθικών και κοινωνικών. Εμείς το 90% της κοινωνίας εκλέγουμε συμπολίτες μας να διαχειριστούν, προς το κοινό συμφέρον, τα του δημοσίου και αυτοί στρέφονται εναντίον μας.
    Κοιτάξτε κατάντια αν-θρώπων!!! (φωτο)
    Εάν εμείς το 90% δεν ενωθούμε και αντιδράσουμε σύντομα, φοβάμαι πως στο εγγύς μέλλον θα χτυπάμε τα κεφάλια μας!!!
    Και δεν θα έχουμε που να ρίξουμε τις ευθύνες. Αφού εμείς οι ίδιοι θα φταίμε.

    • Εἴπαμε, γιὰ νὰ ἑνωθοῦμε (οὐσιαστικῶς) κάτι χονδρὸ πρέπει νὰ μᾶς …ξεσκίσῃ κυριολεκτικῶς. Πολὺ χονδρό. Ἔως τότε θὰ ἀρκούμεθα σὲ εὐχολόγια, σὲ ἐλπιδοφορίες καί, κυρίως, σὲ …«ἐθνοσωτῆρες»

Leave a Reply