Δουλοποιημένοι «ἡγέτες» ποὺ διαχρονικῶς μᾶς ξεπωλοῦν καὶ μᾶς ἐξευτελίζουν

«Στρατηγέ μου, ἰδοῦ ὁ στρατός σας»

Ἡ φράσις αὐτὴ ἔχει καταστῆ συνώνυμος τῆς ὑποχωρητικότητος, τῆς ἐνδοτικότητος, τῆς δουλοπρεπείας, τῆς παραχωρήσεως κυριαρχικῶν δικαιωμάτων καὶ τῆς ἐλλείψεως κυριαρχίας ἢ ἀνεξαρτησίας, τόσο σὲ ἐπίπεδο κρατῶν ἢ λαῶν, ὄσο καὶ σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο.

Γιὰ τὴν ἱστορία, εἰπώθηκε τὸ 1945 ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Παναγιώτη Κανελλόπουλο στὸν Ἀμερικανὸ Στρατηγὸ Βᾶν Φλῆτ, κατὰ τὴν ἄφιξή τοῦ τελευταίου στὸ ἀεροδρόμιο τῶν Ἀθηνῶν, πρὸ κειμένου νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀρχηγία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὸν ἐμφύλιο πόλεμο κατὰ τῶν ἀθεοαναρχοκουμμουνιστοσυμμοριτῶν.
[Ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα SLANG.GR]

Στὶς 10 Μαΐου 1956, ὁ Μιχαλάκης Καραολῆς καὶ ὁ Ἀνδρέας Δημητρίου ἀπηγχονίσθησαν στὶς Κεντρικὲς Φυλακὲς τῆς Λευκωσίας.

Ἡ Πατρὶς εὐγνωμονοῦσα τοὺς ἥρωες τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιὰ τὴν Ἕνωσί του μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα, ὑποδέχεται αὐτὲς τὶς ὦρες τὸν πρίγκιπα τοῦ ὁποίου ἡ «μεγαλόψυχος» μητέρα δὲν  ἐπέτρεψε νὰ δοθοῦν τὰ νεκρὰ σώματα τῶν παιδιῶν στοὺς γονεῖς τους γιὰ νὰ γίνῃ ἡ ταφή τους σὲ κοιμητήριον.

Πανορμίτης Σπανὸς

Υ.Γ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δουλοποιημένοι «ἡγέτες» ποὺ διαχρονικῶς μᾶς ξεπωλοῦν καὶ μᾶς ἐξευτελίζουν

  1. Δὲν πρόκειται περὶ πουλημένων πολιτικῶν ἀλλὰ περὶ πουλημένου λαοῦ ὁ ὁποῖος ἐκλέγει τοὺς πουλημένους πολιτικούς.

Leave a Reply