Θά ἀδειάζουν (καί) τά αἰολικά σκουπίδια στήν χώρα μας;

Πολὺ κακὰ τὰ αἰολικὰ μαντάτα!!!

Οἱ Ἐλβετοὶ «κάρφωσαν» στὸν κόσμο μίαν πραγματικότητα ποὺ ἀπεκρύβετο ἐπιμελῶς:

Οἱ Γερμανοὶ δὲν ξέρουν τὶ νὰ κάνουν μὲ τὶς χιλιάδες ἀνεμογεννήτριές τους, ποὺ ἔκλεισαν εἰκοσαετία ζωῆς…
Καὶ ἡ γερμανικὴ κυβέρνησις ἀναγκάζεται νὰ ἐπιδοτήσῃ τὸ «πέταγμά» τους σὲ τρίτες χῶρες (μὲ ξεπουλημένες κυβερνήσεις, προφανῶς) ποὺ θὰ τὶς δεχθοῦν -ἔναντι μιζῶν, φυσικά- ὡς «μόνιμα σκουπίδια»…

(Ἐνῶ ὑπάρχει καὶ ἡ ἐκδοχή, γράφουν οἱ Ἐλβετοί, νὰ ὑπάρξουν χῶρες ποὺ θὰ δεχθοῦν νὰ  λειτουργοῦν αὐτὰ τὰ σκουπίδια, στὸ ἔδαφός τους, μὲ ἐπιδοτήσεις τέτοιες -εἰς βάρος τῶν καταναλωτῶν- ποὺ νὰ κάνουν συμφέρουσα, γιὰ τοὺς «ἐπενδυτές», τὴν ὑποβαθμισμένη καὶ προβληματικὴ λειτουργία τους. Μαντεύω μίαν…!!!

Ἡ ἐλβετικὴ ἐφημερίδα «καρφώνει» καὶ τὶς κομπίνες ποὺ κάνουν οἱ Γερμανοὶ αἰολικάδες γιὰ νὰ γλυτώσουν τὰ κόστη τῆς (ὑποχρεωτικῆς, σύμφωνα μὲ τὸν γερμανικὸ νόμο) ἀποκαταστάσεως τοῦ τοπίου, μετὰ τὴν λήξη τῆς ζωῆς τοῦ (κάθε) αἰολικοῦ πάρκου…

Αὐτά, ὅσον ἀφορᾶ στὴν Γερμανία…

Πάντως ἐγὼ ξέρω μίαν (τοὐλάχιστον) χώρα, ὅπου τὰ ἁρμόδια ὑπουργεῖα «τὰ ἔχουν ἁρπάξη χονδρά», ὥστε νὰ μὴν προβλέπεται ἡ ἀποκατάστασις τοῦ τοπίου, στὶς ΜΠΕ καὶ τὰ ἐπιχειρηματικὰ σχέδια ποὺ ὑποβάλλονται (καὶ ποὺ ἔχουν ἐγκριθῆ πρὶν ἀκόμη -καλὰ καλά- νὰ …συνταχθοῦν!)

(Διαβάστε τὸν παρακάτω σύνδεσμο καὶ φρίξτε μὲ τὴν ἡσυχία σας…)

«…The Baseler Zeitung writes:

Today a large number of Germany’s 29,000 total turbines nationwide are approaching 20-years-old and for the most part, they are outdated.

Wind turbine dump in Africa?
So what happens to the old turbines that will get taken offline?

Wind park owners hope to send their scrapped wind turbine clunkers to third-world buyers, Africa for example. But if these buyers instead opt for new energy systems, then German wind park operators will be forced to dismantle and recycle them – a costly endeavor, reports the Baseler Zeitung.

Impossible to recycle composite materials
The problem here is the large blades, which are made of fiberglass composite materials and whose components cannot be separated from each other. Burning the blades is extremely difficult, toxic, and energy-intensive.

So naturally, there’s a huge incentive for German wind park operators to dump the old contraptions onto third-world countries, and to let them deal later with the garbage.

Next, the Baseler Zeitung brings up the disposal of the massive 3,000-tonne reinforced concrete turbine base, which according to German law must be removed.

Some of these concrete bases reach depths of 20 meters and penetrate multiple ground layers, the Baseler Zeitung reports, adding:

Already wind park operators are circumventing this huge expense by only removing the top two meters of the concrete and steel base, and then hiding the rest with a layer of soil, the Baseler writes.

In the end, most of the concrete base will remain as garbage buried in the ground…»

Germany’s Wind Energy Mess: As Subsidies Expire, Thousands Of Turbines To Close

Κι ὅλα αὐτά, τὴν ὥρα ποὺ καταστρέφεται ὁριστικὰ ἡ Καρυστία κι ἑτοιμάζονται νὰ καταστραφοῦν καὶ τὰ Ἄγραφα.

Κυριολεκτικὰ «γιὰ τὸ τίποτα»…

Ἂς ξεσηκωθοῦμε, βρέ….

~*~*~*~*~*~  

Κάποιοι τὸ ἔλεγαν ὅμως ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια, ὅτι ὅλη ἡ φάσις (τῶν αἰολικῶν) εἶναι μία Καθαρὴ Ἀπάτη!!!

The Truth From Europe

Καί, τὸ ζοφερὸ μέλλον τῆς Νοτίου Εὐβοίας καὶ τῶν Ἀγράφων:

Τὰ Ἄγραφα ὅμως δὲν ἐστοχοποιήθησαν ἐπειδὴ «εἶναι ὡραία βουνά», ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀπὸ δίπλα περνοῦν οἱ ἀρτηρίες ὑψηλῆς τάσεως γιὰ τὸ Λεκανοπέδιο…

Τὰ εἴκοσι (20) χρόνια περνοῦν γρήγορα (ἢ τὰ μόλις πέντε-ἑπτά, ἐὰν ἀνοίξῃ ἡ ὄρεξις στὰ ἐγχώρια λαμόγια, νὰ ἀρχίσουν νὰ ψωνίζουν «σαπάκια μεταχείρω» ἀπὸ τοὺς Γερμαναράδες…
Χωρὶς νὰ ἀποκλείεται καὶ ἡ περίπτωσις κάποιες πολυεθνικὲς νὰ ἀρχίσουν νὰ μᾶς στήνουν κατεστραμμένες ἀνεμογεννήτριες, ποὺ οὐδέποτε θὰ δουλέψουν, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ εἰσπράξουν τὴν ἐπιδότηση «ἀπομακρύνσεώς τους ἀπὸ τὴν Γερμανία»…)

(Στὴν περίπτωση αὐτὴν θὰ ἐπινοήσουμε τὸν ὅρο «ὄρθιο dumping»…)

Γιὰ ἀρχὴ λοιπόν…
Ὅταν ἀναφέρῃ ἡ στατιστικὴ ὅτι μία στὶς ἑκατὸ (100) ἀνεμογεννήτριες, θὰ αὐταναφλεγῆ, κάποιαν στιμή, δὲν πηγαίνεις νὰ τὶς στήσῃς μέσα σὲ δάσος…

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον οἱ βλάβες τῶν ἀνεμογεννητριῶν…
Εἶναι ποὺ καταστρέφουν τὴν εὐστάθεια τοῦ δικτύου καί, ξεσκιζόμεθα, σὲ εἰσαγωγὲς φυσικοῦ ἀερίου καὶ ντῆζελ, γιὰ νὰ τὴν ἀποκαθιστοῦμε συνεχῶς, μέσῳ θερμικῶν σταθμῶν.
Ἁπλᾶ ὁ κόσμος εἶναι ἀπληροφόρητος καὶ ἀμολᾶ ὅ,τι μπαρούφα θέλει…

Δὲν εἶναι λοιπὸν θέμα τάσεως (ποὺ ἀποδίδεται) ἀπὸ τὶς ἀνεμογεννήτριες ἀλλὰ θέμα συχνότητος.
Μόνον ἐὰν ἀποθηκευθῇ τὸ ῥεῦμα σὲ συσσωρευτὲς συνεχοῦς καὶ ξανά-ἀποδοθεῖ στὸ δίκτυο, μὲ ἰνβέρτερ, διευθετεῖται τὸ πρόβλημα. Αὐτὸ κάνουν στὴν Αὐστραλία, ὅπου ὁ συσσωρευτὴς στέλνει «διορθωτικὸ ῥεῦμα», τὸ ὁποῖον καὶ χρεώνει περισσότερα ἀπὸ 10.000 δολλάρια στὴν μεγαβατώρα.
Σὲ ἕνα Σαββατοκύριακο, μὲ αὐξομειωμένους ἀνέμους, ὁ Ἴλον Μᾶσκ, ἀπὸ ἕναν μόνον συσσωρευτή, ἔβγαλε στὴν Αὐστραλία 680 χιλιάρικα, γιὰ ἐλάχιστες μεγαβατῶρες, ποὺ ὅμως ἦσαν ἀπαραίτητες γιὰ νὰ μὴν ξαναπάθουν οἱ Αὐστραλοὶ μπλᾶκ ἄουτ, μὲ τὰ τόσα αἰολικὰ ποὺ ἔχουν διασυνδέση…

Διονύσιος Χοϊδᾶς

Σημειώσεις

Ἐδῶ ἡ γνώμη τοῦ Προέδου τῆς κυπριακῆς ΡΑΕ…
Μίας χώρας ποὺ δὲν ἔχει λιγνίτες καὶ ὑδροηλεκτικὰ καὶ παράγει ἐνέργεια ἀποκλειστικὰ ἀπὸ εἰσαγώμενο πετρέλαιο.

Tου Δρ. Ανδρέα Πουλλικκά,
Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείιας Κύπρου

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, διεθνώς, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως έχουν δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με την φθίνουσα τιμή των φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών. Οι αναγνώστες που διαβάζουν αυτά τα άρθρα δικαιολογημένα σχηματίζουν την εντύπωση ότι όσο περισσότερος ηλεκτρισμός παράγεται από την ηλιακή και αιολική ενέργεια τόσο πιο χαμηλές αναμένονται να είναι οι τιμές ηλεκτρικής ενεργείας.

Ωστόσο, ο πιο πάνω συλλογισμός δεν ευσταθεί. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Μεταξύ 2009 και 2017, η τιμή των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά Watt μειώθηκε κατά 75%, ενώ η τιμή των ανεμογεννητριών ανά Watt μειώθηκε κατά 50%. Όμως, κατά την ίδια περίοδο, η τιμή του ηλεκτρισμού σε μέρη που ανέπτυξαν σημαντικές ποσότητες ανανεωσίμων πηγών ενεργείας αυξήθηκε δραματικά. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας αυξήθηκαν:

  • 51% στην Γερμανία κατά την διάρκεια της συνεχούς προωθήσεως της ηλιακής και αιολικής ενεργείας από το 2006 έως το 2016,
  • 24% στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως της ηλιακής ενεργείας για ηλεκτροπαραγωγή από το 2011 έως το 2017 και
  • περισσότερο από 100% στην Δανία από το 1995 όταν άρχισε να αναπτύσσει ανανεώσιμες πηγές ενεργείας, κυρίως αιολικά συστήματα.

Αφού το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες έχει μειωθεί αρκετά, γιατί η τιμή της ηλεκτρικής ενεργείας παρουσιάζει αύξηση αντί μείωση;

Μια υπόθεση μπορεί να είναι ότι, αφού το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή και αιολική ενέργεια έγινε φθηνότερo, τότε άλλες πηγές ενεργείας, όπως ο άνθρακας, η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο έγιναν πιο ακριβές, εξαλείφοντας οποιανδήποτε εξοικονόμηση, με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενεργείας. Όμως, και πάλι, αυτός ο συλλογισμός δεν ευσταθεί. Η τιμή του φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 72% στις ΗΠΑ μεταξύ 2009 και 2016 λόγω της επαναστάσεως του σκιστολιθικού φυσικού αερίου. Στην Ευρώπη, οι τιμές του φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά λίγο λιγότερο από το ήμισυ κατά την ίδια περίοδο. Η τιμή της πυρηνικής ενεργείας και του άνθρακα κατά την ίδια περίοδο ήταν κυρίως σταθερή.

Μια άλλη υπόθεση θα μπορούσε να είναι ότι το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής οδήγησε στις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενεργείας. Αυτή η υπόθεση στηρίζεται στο γεγονός ότι χώρες ή/και πολιτείες ηγέτες στην παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια όπως είναι η Γαλλία, η Σουηδία, το Ιλινόι και η Νότια Κορέα έχουν την χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενεργείας στον κόσμο. Συνάμα, το 2010 η Καλιφόρνια έκλεισε έναν πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής (εγκατεστημένης ισχύος 2140 MW), ενώ η Γερμανία έκλεισε 10 αντιδραστήρες πυρηνικής ενεργείας (μειώνοντας την πυρηνική εγκατεστημένη ισχύ από 20339 MW σε 9444 MW).

Η τιμή της ηλεκτρικής ενεργείας στην Γαλλία είναι 45% φθηνότερη από την τιμή ηλεκτρικής ενεργείας στην Γερμανία ενώ ο ηλεκτρισμός στο Ιλινόι είναι 42% φθηνότερος από την τιμή ηλεκτρικής ενεργείας στην Καλιφόρνια. Αλλά αυτή η υπόθεση υπονομεύεται από το γεγονός ότι η τιμή των κυρίων καυσίμων αντικατασάεως, δηλαδή του φυσικού αερίου και του άνθρακα, παρέμεινε χαμηλή, παρά την αυξανομένη ζήτησή τους στην Καλιφόρνια και την Γερμανία.

Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω φαίνεται ότι η ηλιακή και αιολική ενέργεια ίσως να ευθύνονται για τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενεργείας. Αλλά γιατί τα χαμηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες κάνουν την τιμή της ηλεκτρικής ενεργείας πιο ακριβή;

Ο κύριος λόγος έγκειται στο γεγονός ότι η οικονομική αξία (ή το οικονομικό όφελος) της ηλιακής και αιολικής ενεργείας μειώνεται σημαντικά με την αυξημένη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά συστήματα. Ο λόγος; Η εκ των πραγμάτων αναξιόπιστη φύση τους. Τόσο η ηλιακή όσο και η αιολική ενέργεια πολλές φορές παράγουν αρκετό ηλεκτρισμό όταν δεν χρειάζεται και όχι αρκετό όταν χρειάζεται. Για αυτόν το λόγο, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και οι ανεμογεννήτριες χρειάζονται, μονάδες φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά συστήματα, μπαταρίες ή κάποια άλλη μορφή αποθηκεύσεως να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για κάλυψη της ζητήσεως σε ηλεκτρισμό στην περίπτωση όπου το αιολικό ή το ηλιακό δυναμικό μειωθεί ή μηδενισθεί. Επίσης, η αναξιόπιστη φύση τους απαιτεί, χώρες ή/και πολιτείες με μεγάλη διείσδυση ηλιακής και αιολικής ενεργείας όπως η Γερμανία, η Καλιφόρνια και η Δανία να επωμίζονται με οικονομικό κόστος λόγν της εγχύσεως της επιπλέον παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας σε γειτονικές χώρες ή/και πολιτείες.

Αναμένεται ότι η οικονομική αξία της αιολικής ενεργείας στο Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο θα μειωθεί στo 40% όταν η διείσδυσή της φθάσει τα 30% της παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας, ενώ η οικονομική αξία της ηλιακής ενεργείας αναμένεται να μειωθεί κατά 50%, όταν η διείσδυσή της φθάσει τα 15% της παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας. Το 2017, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενεργείας που προήλθε από την αιολική ενέργεια ήταν 53% στην Δανία, 26% στην Γερμανία και 23% στην Καλιφόρνια. Η Δανία και η Γερμανία έχουν την πρώτη και τη δευτέρα πιο ακριβή τιμή ηλεκτρικής ενεργείας στην Ευρώπη.

Αναφορές από αναλυτές σχετικά με το μειωμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, χωρίς να γίνεται λόγος ότι αυξάνουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενεργείας, είτε θεληματικά είτε άθελα τους, μεταφέρουν λανθασμένα μηνύματα στα κέντρα λήψεως αποφάσεων αναφορικά με αυτές τις δύο τεχνολογίες.

Μέρος του προβλήματος είναι ότι, λόγω πολυπλοκότητος, οι ηλεκτρικές αγορές δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται την ηλεκτρική ενέργεια ως ένα προϊόν ενώ στην πραγματικότητα είναι μια υπηρεσία, όπως την υπηρεσία που μας προσφέρεται από τα εστιατόρια. Η τιμή που πληρώνουμε για την πολυτέλεια του φαγητού σε εστιατόριο δεν είναι μόνον το κόστος των συστατικών, τα περισσότερα από τα οποία, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες, μειώνονται συνεχώς. Για αυτό η τιμή των υπηρεσιών όπως το φαγητό σε εστιατόριο και ο ηλεκτρισμός αντικατοπτρίζουν το κόστος όχι μόνον μερικών συστατικών αλλά και την «σωστή προετοιμασία και έγκαιρη παράδοση». Υπάρχει, επίσης εκτός από την μη κατανόηση των αγορών ηλεκτρισμού, και πρόβλημα μεροληψίας. Συνήθως, οι επιφυλακτικοί αναλυτές ευνοούν τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Ο λόγος δεν είναι επειδή δεν κατανοούν τα ενεργειακά θέματα, αφού όταν πρόκειται για μη ανανεώσιμες πηγές ενεργείας δίνουν αμερόληπτες αναφορές, αλλά μάλλον επειδή δεν θέλουν. Αυτό θα μπορούσε, και πρέπει, να αλλάξει.

Τέλος, στις αγορές ηλεκτρικής ενεργείας η «σωστή προετοιμασία και έγκαιρη παράδοση» ορίζεται ως η «αξιοπιστία του συστήματος ισχύος», που είναι η ικανότητα του συστήματος να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών του, τόσο σε ηλεκτρική ισχύ, όσο και σε ηλεκτρική ενέργεια (γνωστή ως «επάρκεια») και η ικανότητα του συστήματος να παραμένει σε λειτουργία μετά από ξαφνικές διαταραχές που μπορεί να συμβούν (γνωστή ως «ασφάλεια»). Έτσι, η πολυτέλεια της απρόσκοπτης παροχής ηλεκτρικής ενεργείας έχει τιμή και αυτή η τιμή επηρεάζεται από την αυξανομένη διείσδυση της ηλιακής και αιολικής ενεργείας.

Γιατί τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες κάνουν την ηλεκτρική ενέργεια πιο ακριβή;

Ὅταν σύσσωμος μία κοινωνία δὲν ἀφήνει τοὺς ἐργολάβους νὰ ῥίξουν μπετὰ στὸ βουνό, τότε ῥίχνουν τόννους λάσπη σὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ ὑπερασπίζονται:
(Ἀντιγράφω ἀπὸ Βασιλικὴ Βαρελᾶ):

Καλημέρα σὲ ὅλους

Καλὴ Δύναμη

Λέγομαι Βαρελᾶ Βασιλική. Ἡ καταγωγή μου εἶναι ἀπὸ Ἀθῆνα, μένω στὴν Θήβα, εἶμαι Πολιτικὸς Μηχανικός, ἔχω κατασκευάση τρία ἔργα στὸν πρῴην Δῆμο Μαρμαρίου καὶ ἄλλα 100 σὲ διάφορα μέρη τῆς Βοιωτίας- Εὐβοίας.

Ἔχω ἕνα δεύτερο σπίτι κοντὰ στὸ Καλλέργο ἐδῶ καὶ 15 χρόνια καὶ ψηφίζω στὸν Δῆμο Καρύστου.

Τὸ φοβερὸ ψαχτήρι Γκαγκώση δὲν μὲ βρῆκε στὸ ΤΕΕ γιατὶ ἐκεῖ εἶμαι γραμμένη μὲ δύο ὀνόματα, δηλαδὴ καὶ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ συζύγου μου.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες τὴν παραπέμπω στὸν κ. Μανώλη Νίκο πρῴην Δήμαρχο Μαρμαρίου καὶ στὰ ἀρχεῖα τοῦ Δήμου Καρύστου ὅπου ἔχουν μεταφερθῆ τὰ ἀρχεῖα τοῦ πρῴην Δήμου Μαρμαρίου.

Ἐκεῖ λοιπὸν θὰ βρῆ τρία ἔργα, δηλαδὴ Πλατεῖα Μελισσῶνος, Σχολεῖο Στουπαιῶν (ἐπισκευή) καὶ σχολεῖο Παραδεισίου (ἐπισκευή) στὸ ὄνομα τῆς προσωπικῆς μου κατασκευαστικῆς ἑταιρείας.

Δὲν δίνω δεκάρα γιὰ τὴν γνώμη της, εἶναι ἐντεταλμένη τῆς μαύρης ἀντιδράσεως καὶ τῶν ψευτομαφιόζων τῆς περιοχῆς οἱ ὁποῖοι ὅταν δὲν μποροῦν νὰ δωροδοκήσουν ἀνθρώπους τότε τοὺς συκοφαντοῦν.

Ἡ κ.Μαρία Γκαγκώση, ἡ ἀγαπημένη μιᾶς ἑταιρείας ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ εἰσβάλῃ στὸ Κάβο-Ντόρο, ποὺ ἔχει ὑπογειοποιήση κάτι καλῴδια καὶ εἶναι «καλή» ἑταιρεία, βλέποντας τὴν ἔντονη ἀντίδραση ὅλων τῶν σκεπτομένων ἀνθρώπων στὴν ἄνευ ὅρων εἰσβολὴ ἑταιρειῶν στὴν Νότιο Καρυστία μὲ σκοπὸ τὸ κέρδος, δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα, συκοφαντεῖ μὲ τὸν πιὸ αἰσχρὸ τρόπο, γιατὶ ἔτσι ξέρει νὰ κάνῃ. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐπίπεδό της.

Ἐπίσης στὸ Κάβο Ντόρο ὑπάρχει ὑπέρβασις φερούσης ἱκανότητος κατὰ τὴν ΡΑΕ, 190%. Θὰ δημοσιοποιήσουμε σύντομα στοιχεῖα ἀλλὰ μία ποὺ ἡ κ.Γκαγκώση εἶναι φοβερὸ ψαχτήρι, τὴν προκαλῶ νὰ τὸ βρῇ ἡ ἴδια.

Ὅμως νὰ τελειώνουν ὅλα αὐτὰ γιατὶ ἐὰν συνεχίσῃ ἔτσι ὑπάρχει καὶ ὁ νόμος.

Κυρία μου γνωρίζετε τι εἶναι ἡ κατηγορία γιά «συκοφαντική δυσφήμιση»;

Κρατᾶμε γερά! Κρατᾶμε Δυνατά!

Ἀνακυκλώνονται ὅμως οἱ ἀνεμογεννήτριες;

Τὸ κόστος ἀνακυκλώσεώς τους εἶναι ὑψηλό, ἀλλὰ γιὰ τὰ μέταλλα κάτι πάει κι ἔρχεται.
Οἱ πτέρυγες εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα, ποὺ μποροῦν νὰ ἀνακυκλωθοῦν ἔν μέρει, ἀλλὰ μὲ ἀργὸ καὶ τοξικὸ τρόπο (μερικὴ πυρόλυσις).
Ἀλλά, φυσικά, οἱ (ἀνθρακο-) ἴνες ποὺ θὰ προκύψουν θὰ εἶναι δευτέρας ποιότητος…

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν Ἔφη Παπαδημητρίου:

Τὰ αἰολικὰ δὲν δουλεύουν μὲ ἀέρα. Δουλεύουν μὲ ἐγγυημένες ἐπιδοτήσεις. Καί, ὅταν περάσῃ ἡ δεκαπενταετία, ἢ θὰ μείνουν ἐκεῖ ποὺ μπῆκαν (βλέπε καὶ Νότιο Εὔβοια) ἢ θὰ τὰ στείλουν στὴν Ἀφρικὴ γιὰ …ὑγειονομικὴ ταφή!!!:

Environmentalists of the kind lovingly called ‘tree huggers’ (rather than wind turbine worshippers) are finally cottoning on to the fact that the wind industry is anything but the ‘clean, green’ energy source its proponents claim it to be.

Real eco-warriors aren’t happy to bury inconvenient wind industry facts, instead, they’re furious at the fact that what the wind industry is actually burying millions of tons of toxic waste, among a list of other environmental sins.

Wind turbines don’t run on wind, they run on subsidies: cut the subsidies and once these things inevitably grind to a halt, they’ll never be replaced.

With an economic lifespan of something like 10-12 years (rather than the overblown 25 put forward by turbine makers and wind power outfits), over the next decade countries like Germany will be left with hundreds of thousands of 2-300 tonne ‘problems’ littering the landscape. With hundreds of turbines already kaput, Germans are about to be smacked with the harsh and toxic reality of their government’s so-called ‘green’ obsession.

Andreas Marciniak

Οἱ περιβαλλοντολόγοι αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ποὺ στοργικὰ ὀνομάζονται «δένδρο» (ἀντὶ γιὰ τοὺς λάτρεις τῆς ἄνεμος) ἐπὶ τέλους ἐργάτες στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ αἰολικὴ βιομηχανία δεν εἶναι παρὰ ἡ «καθαρὴ, πράσινη»  Πηγὴ ἐνεργείας ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ ὑποστηρικτὲς της.

Οἱ πραγματικοὶ οἰκο-Πολεμιστὲς δὲν εἶναι χαρούμενοι νὰ θάβουν τὰ ἐνοχλητικὰ γεγονότα τῆς αἰολικῆς βιομηχανίας, ἀντ’ αὐτοῦ, εἶναι ἐξοργισμένοι μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸ ποὺ ἡ αἰολικὴ βιομηχανία θάβει, στὴν πραγματικότητα ἑκατομμύρια τόννους τοξικῶν ἀποβλήτων, ἀνάμεσα σὲ μία λίστα ἄλλων περιβαλλοντικῶν ἁμαρτιῶν.

Οἱ ἄνεμος δὲν λειτουργοῦν μὲ ἄνεμο, τρέχουν μὲ ἐπιδοτήσεις: κόβουν τὶς ἐπιδοτήσεις καὶ μόλις αὐτὰ τὰ πράγματα ἀναπόφευκτα σταματήσουν, οὐδέποτε θὰ ἀντικατασταθοῦν.

Μὲ μίαν οἰκονομικὴ διάρκεια ζωῆς περίπου 10-12 ἐτῶν (ἀντὶ δυνάμεως, τῶν, ἀδιάφορον, 25, ποὺ ἔχουν προτείνη, ἡ τουρμπίνα καὶ ὁ ἄνεμος), κατὰ τὴν ἑπομένη δεκαετία χῶρες ὅπως ἡ Γερμανία θὰ μείνουν μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες (2-3.000) τόννους.»
Τὰ προβλήματα ῥυπαίνουν τὸ τοπίο. Μὲ ἐκατοντάδες τουρμπίνες ἤδη καποῦτ. Οἱ Γερμανοὶ πρόκειται νὰ μείνουν μὲ τὴν σκληρὴ καὶ τοξικὴ πραγματικότητα τῆς «πρασίνου» ἐμμονῆς τῆς κυβερνήσεώς τους.

~*~*~*~*~*~*~

«……Over the years Germany has made approvals for new wind parks more difficult as the country reels from an unstable power grid and growing protests against the blighted landscapes and health hazards.

Now that the wind energy boom has ended, the Baseler Zeitung reports that “the shutdown of numerous wind turbines could soon lead to a drop in production” after having seen years of ruddy growth….».

πηγὴ

Συμφέρει ὅμως κάποιον νὰ ἐπιδοτηθῇ ἀπὸ κάποιαν κυβέρνηση, γιὰ νὰ πουλήσῃ μίαν ἀνεμογεννήτρια μὲ δύο-τρία χρόνια ζωῆς ἀκόμη καὶ νὰ «φτιάξῃ» ἕναν νέο ἐπενδυτή, ποὺ αὔριο θὰ μείνη στὸ παιχνίδι καὶ θὰ παραγείλη καινούργια….

~*~*~*~*~*~

Μία, ἐκ τοῦ προχείρου, μετάφρασις τοῦ παραπάνω ἄρθρου, ἀπὸ τὸν Κώστα Μοῦρ:

Baseler Zeitung (ἐφημερίδα «κάτοικος τῆς Βασιλείας») γράφει:

Σήμερα, ἔνας μεγάλος ἀριθμὸς 29.000 συνολικῶν ἀνεμογεννητριῶν τῆς Γερμανίας σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο πλησιάζει σὲ ἡλικία εἴκοσι (20) ἐτῶν καί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἶναι ξεπερασμένοι.

Χωματερή ἀνεμογεννητριῶν στήν Ἀφρική;

Τί συμβαίνει μέ τούς παλιούς στροβίλους πού θά βγοῦν ἐκτός συνδέσεως;

Οἱ ἰδιοκτῆτες Αἰολικῶν Πάρκων ἐλπίζουν νὰ στείλουν τὶς διαλυμένες ἀνεμογεννήτριες σὲ τριτοκοσμικοὺς ἀγοραστές, στὴν Ἀφρική, γιὰ παράδειγμα, Ἀλλὰ ἐὰν αὐτοὶ οἱ ἀγοραστὲς ἀντ’ αὐτοῦ ἐπιλέγουν τὰ νέα ἐνεργειακὰ συστήματα, στὴν συνέχεια, οἱ διαχειριστὲς τῶν γερμανικῶν αἰολικῶν πάρκων θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ τὶς διαλύσουν καὶ να τὶς ἀνακυκλώσουν – ἕνα δαπανηρὸ ἐγχείρημα, ἀναφέρει ἡ Baseler Zeitung.

Εἶναι ἀδύνατος ἡ ἀνακύκλωσις τῶν συνθέτων ὑλικῶν (composites). Τὸ πρόβλημα ἐδῶ εἶναι οἱ φαρδειὲς μεγάλες λεπίδες (τοῦ ῥότορος), οἱ ὁποῖες εἶναι κατασκευασμένες ἀπὸ σύνθετα ὑλικὰ ὑαλοβάμβακος καὶ τὰ ὁποῖα ὑλικὰ δὲν μποροῦν νὰ διαχωρισθοῦν μεταξύ τους. Ἡ καύσις τῶν λεπίδων εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη, τοξικὴ καὶ μὲ ἔνταση ἐνεργείας.

Ἔτσι φυσικά, ὑπάρχει ἕνα τεράστιο κίνητρο γιὰ τοὺς Γερμανοὺς διαχειριστὲς ἐκμεταλλεύσεως τῶν αἰολικῶν πάρκων νὰ ξεφορτωθοῦν τὰ παλαιὰ μαραφέτια στὶς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου καὶ νὰ τοὺς ἀφήσουν νὰ ἀσχοληθοῦν ἀργότερα μὲ τὰ σκουπίδια.

Στὴν συνέχεια, ἡ Baseler Zeitung φέρνει τὴν ἀπόῤῥιψη τῆς τεραστίας (3.000 τόννων) βάσεως ὀπλισμένου σκυροδέματος τῶν στροβίλων, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὸ γερμανικὸ δίκαιο πρέπει νὰ ἀφαιρεθῇ.

Ὁρισμένες ἀπὸ αὐτές τις συγκεκριμένες βάσεις φθάνουν σὲ βάθη εἴκοσι (20) μέτρων καὶ εἰσχωροῦν σὲ πολλαπλὰ στρώματα τοῦ ἐδάφους, ἀναφέρουν οἱ ἐκθέσεις τῆς Baseler Zeitung, προσθέτοντας:

Ἤδη οἱ φορεῖς ἐκμεταλλεύσεως τῶν αἰολικῶν πάρκων παρακάμπτουν αὐτὸ τὸ τεράστιο βάρος ἀφαιρώντας μόνον τὰ δύο πρῶτα μέτρα τῆς βάσεως ἀπὸ σκυρόδεμα καὶ χάλυβα, καὶ στὴν συνέχεια κρύβουν τὸ ὑπόλοιπο μὲ μίαν στρώση τοῦ ἐδάφους.

 Στὸ τέλος, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς βάσεως ἀπὸ σκυρόδεμα θὰ παραμείνη ὡς «σκουπίδια ποὺ ἐτάφησαν στὸ ἔδαφος».

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *