Θά ἐξακολουθήσουμε γιά πολύ ἀκόμη νά …προβατοποιούμεθα;

Συγχωρῆστε με ποὺ δὲν μπορῶ νὰ συμμερισθῶ τὸν ἐνθουσιασμό σας γιὰ τὴν … «ἑορτὴ τῆς μητέρας». Ἴσως φταίει τὸ ὅτι οὐδέποτε ἐγνώρισα πραγματικὴ μάννα…

Ὅμως ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο, ποὺ ἀδυνατεῖ τὸ μυαλό μου νὰ τὸ ἀντιληφθῇ:

Περιμένετε μίαν μόνον φορὰ τὸν χρόνο νὰ θυμηθεῖτε τό ποοοοοοοοοόσο πολύ ἀγαπᾶτε τίς μαννοῦλες σας;
Τίς ὑπόλοιπες 364 + 1 ἡμέρες τί κάνετε; Οὔτε νά τίς …χέσετε;

Τὴν μία φορὰ θυμᾶστε (πάλι) μίαν φορὰ τὸν χρόνο τὸ πόσο ἐρωτευμένοι εἶσθε.
Τὴν ἄλλη θυμᾶστε (πάλι μόνον) μία φορὰ τὸν χρόνο ὅτι ἀγαπᾶτε τὸ περιβάλλον.
Μετὰ (καὶ πάλι μόνον) μία φορὰ τὸν χρόνο θυμᾶστε ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν μαννούλα σας…
Δηλαδή… πόση ἀκόμη προβατοποίησις;;;

Ἀδιαφορῶ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ κατακρίνετε αὐτὲς τὶς σκέψεις μου.
Εἶναι ἡ παγιωμένη ἄποψίς μου καὶ δὲν τὴν ἀλλάζω…

Μεταξᾶς Γεώργιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply