Γιατί ἀποκρύπτουν τό τί ἀκριβῶς συμβαίνει στήν Παλαιστίνη;

Δέν ἔχει ἀπομείνη (ῥὲ ἐσεῖς) ἕνας ἄνδρας μέσα στό ΥΠ. ΕΞ., γιά νά πῇ στόν κόσμο τήν ἀλήθεια;

~*~*~*~*~*~

Μισὸ λεπτὸ ῥὲ τενεκέδες: Ἡ Χαμάς, δηλαδὴ ἡ Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, εἶναι Παλαιστίνιοι Σουννῖτες, τουτέστιν ἀκραιφνεῖς Ἰσλαμιστές!
Ἀπὸ τὸ 1987 ποὺ τὴν ἵδρυσε ὁ Σεΐχης Ἀχμὲντ Γιασὶν καὶ ὁ Τάχα Μοχάμεντ ἔχουν διαπράξη 12 ἐπιθέσεις στὸ ἔδαφος τῆς χώρας μας. Χώρια τὶς προηγούμενες (City of Poros, Ἑλληνικό-ῥουκέτα σὲ ἀεροπλάνο τῆς Alitalia κ.ἅ.) ποὺ τὶς ἔκαναν οἱ ἴδιοι ἀλλὰ μὲ …ἄλλο ὄνομα!

Πότε ῥέ σκερβελέδες οἱ Σουννῖτες μᾶς εἶδαν φιλικά;
Πότε οἱ σύμμαχοι τοῦ Ἰσλαμοφασίστα Ἐρντογᾶν μᾶς ἔτειναν χεῖρα φιλίας;
Θεωρία τους εἶναι ἡ «Τζιχάντ» καὶ τίποτα ἄλλο! Ὁ νέος τῆς Ἀρχηγός τους, ἀπὸ τὸ 2017, ὁ Ἰσμαὴλ Χανίγια, τί ἔχει δηλώση παλιώτερα γιά τίς σχέσεις Ἑλλάδος – Τουρκίας;
Ξέρετε ῥέ τενεκέδες;
Ἔχετε ἀκούση ποτέ γιά τήν δράση τῆς «Ταξιαρχίας τοῦ Izz ad-Din al-Qassam»;

Νά ὑποστηρίξω τούς αἱμοσταγεῖς Σουννῖτες πού, ἀκόμη καὶ μέσα στὴν Παλαιστίνη, ἔχουν ὡς ἐχθρό τους τήν Ἀλ-Φατάχ τοῦ συγχωρεμένου «Σοσιαλιστοῦ» Γιασέρ Ἀραφᾶτ;

Νά ξεχάσω ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ ἀραφατική ἔνοπλος ὀργάνωσις «Ταξιαρχία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἀλ Ἀκτσᾶ» ἀπεσκίσθη καί ἐνσωματώθηκε στήν Χαμάς, ἰσλαμοποιῶντας ἀκόμη καί πόλεις, πέραν τῶν προπυργίων της, ὅπως ἡ Γάζα, ἡ Καλκίλια, καὶ ἡ Ναμπλοῦς;

Καί ζητᾶτε ἀπό ἐμέναν ὠρέ κιοτῆδες νά ὑποστηρίξω αὐτά πού γίνονται ἐδῶ καί μερικές ὦρες στήν Παλαιστίνη;

Νά ὑποστηρίξω τά μίσθαρνα ὄργανα τοῦ Ἐρντογᾶν δηλαδή, καθὼς καί τὸν νέο πόλεμο διὰ ἀντιπροσώπων (proxy war), πού ξεκίνησε ὁ Σουλτάνος μὲ στόχο τρεῖς χῶρες στήν περιοχή;

Εἶσθε μ@λ@κες;;;

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Υ.Γ. Δέν ἔχει ἀπομείνη ῥέ ἐσεῖς ἕνας ἄνδρας μέσα στό Ὑπ.Ἐξ. γιά νά πῇ στόν κόσμο τήν ἀλήθεια;;;

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν συνάντηση Ἐρντογὰν μὲ τὸν ἡγέτη τῆς Χαμᾶς, Χάλεντ Μεσάαλ, τὸ 2016 ὅταν κανονίστηκαν ὅλα!!! Ἔτσι γιὰ νὰ σᾶς σπάσω τὰ νεῦρα σήμερα…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply