Ὑποψήφιος πρωθυπουργὸς σὲ λαὸ ποὺ …περιφρονεῖ!!!

Δὲν εἶναι βλακεία (ὁ ἴδιος βεβαίως εἶναι πανύβλαξ, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα).
Εἶναι ἁπλῶς ἔλλειψις ἤθους, ἀλλὰ καὶ παντελὴς ἀδιαφορία γιὰ κάθε τὶ ποὺ σημαίνει Ἔθνος-Πατρίς-Μνήμη!
Ψηφίστε τον!!!
(Εἰδικὰ ὅσοι θεωρεῖτε ὅτι ἔχει ὑπολείμματα πατριωτισμοῦ μέσα σας!)

Χόβολος Περικλῆς

Θαυμᾶστε ὑποψήφιο πρωθυπουργό!!!

Ἐχθές, στὴν Ἀλεξανδρούπολη, ἔδενε τὰ κορδόνια του ἐμπρὸς στὸ ἄγημα ποὺ ἔστεκε προσοχή!!!!!!

Προσφάτως ἐδήλωνε ἐπίσης πὼς ὁποιανδήποτε συμφωνία ἔκανε ἡ νῦν κυβέρνησις μὲ τὴν τρόικα θὰ τὴν τηρήση.
(Δηλαδὴ ἐὰν δὲν προλάβῃ νὰ μᾶς πετσοκόψῃ πλήρως μισθοὺς καὶ συντάξεις ὁ Τσίπρας θὰ τὸ ἔλθη γιὰ νὰ τὸ κάνῃ αὐτός!!!) Ἐδήλωσε ἐπίσης πὼς ὅταν θὰ γίνη
πρωθυπουργὸς δὲν θὰ θέση κάποιο θέμα, παρὰ μόνον ἀφοῦ θὰ κερδίση τὴν ἀξιοπιστία τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου καὶ τότε μόνο θααααααὰ συζητήση!!!
(Δηλαδή… Μᾶς δηλώνει ἐπισήμως τὸ πόσο καλὸ καὶ ὑπόδουλο τσιράκι εἶναι. Καὶ τοὺς δίδει, μὲ τις δηλώσεις του, ἀπὸ τώρα τὸ πιστοποιητικὸ ὑποταγῆς καὶ ἐθελοδουλείας του!!!!!!!)

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply