Βουλγαρικὲς κτηνωδίες στὰ Κομνηνὰ Ξάνθης

 Κτηνωδίες τῶν Βουλγάρων τῆς περιόδου 1940-1944.

Ὃ Βουλγαρικὸς στρατὸς κατοχῆς στὶς 12 Ἰουνίου 1944 συγκέντρωσε 800 ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῶν Κομνηνῶν Ξάνθης στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ, γιὰ νὰ τοὺς ἐκτελέσῃ.

Ἔξω ἀπὸ τὰ Κομνηνὰ συνέλαβαν τὸν 20χρονο ἀντάρτη Νικόλα Σιδηρόπουλο, τὸν 16χρονο τροφοδότη Κώστα Παπαδόπουλο καὶ τὸν 50χρονο Δημήτριο Στίγγα, τοὺς ἐβασάνισαν καὶ τοὺς ἔκοψαν τὰ κεφάλια,  ποὺ στὴν συνέχεια ἐτοποθέτησαν στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ, ὅπου ἦσαν συγκεντρωμένοι ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τῶν Κομνηνῶν.

Μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος, οἱ Βούλγαροι ξεχώρισαν τὴν σύζυγο τοῦ ἐκτελεσθέντος Δημητρίου Στίγκα, τὴν Κυριακούλα Στίγκα, τὴν ὁποίαν ἐδίκασαν καὶ κατεδίκασαν εἰς θάνατον, ἐμπρὸς στοὺς χωριανούς, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, ἐπειδὴ εἶχε δύο υἱοὺς ἀντάρτες, τὸν Κώστα καὶ τὸν Ἀνδρέα… 

«Καὶ δέκα παιδιὰ νὰ εἶχα θὰ τὰ ἔστελνα στὸ βουνὸ νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος», ἐβροντοφώναξε ἡ Κυριακούλα.
Κι ὅταν ἐδόθη τὸ σύνθημα «ἐπὶ σκοπόν»…
Μὲ ὅση δύναμιν εἶχε, ἐφώναξε:  «Ζήτω ἡ Ἑλλάς».

Κώστας Γουμάτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *