Διάφορες …«ἀνεξήγητες συμπτώσεις» τῶν ἡμερῶν!!!

Κῦττα νὰ δῇς κάτι συμπτώσεις βρὲ παιδί μου…

 

 

Τὴν ἰδίαν ἡμέρα ποὺ ὑπογράφεται ἡ προδοτικὴ συμφωνία στὶς Πρέσπες, συλλαμβάνεται ὁ Ἀρτέμης Σῶῤῤας (μεταμφιεσμένος σὲ παπὰ ἠ σὲ …Μπαρμπαρούση!!!), ἐνᾦ ἠδη διώκεται ὁ Κώστας Μπαρμπαρούσης!!!
Μά τί τρελλές συμπτώσεις εἶναι αὐτές;; 

Ταὐτοχρόνως ὁ Ζάεφ χαρίζει τὴν γραβατα του στὸν Ἀλέξη, ἐνᾦ, ξαφνικὰ (;;;), ἐμφανίζονται οἱ «δανειστές» νὰ δηλώνουν πὼς βλέπουν τὴν Χώρα μας (μετὰ ἀπὸ χρόνια), ἐπὶ τέλους νὰ πηγαίνῃ ἀπὸ τὸ καλὸ στὸ καλλίτερον, στὰ οἰκονομικὰ ζητήματα. Καὶ γιὰ νὰ τὸ ἐπισφγραγίσουν αὐτό, οἱ «οἶκοι ἀξιολογήσεως»  ἀναβαθμίζουν τὴν ἀξιοπιστία τῆς Χώρας μας καί, φυσικά, τὴν δανειακή της ἱκανότητα!!! 

Ὁποιαδήποτε σύνδεσις ὅμως τῶν παραπάνω μεταξύ τους εἶναι ἐν τελῶς, (μὰ ἐν τελῶς λέμε) ἀπολύτως …συμπτωματική!!!
Τόσο …συμπτωματική, ποὺ ἀναρωτῶμαι γιὰ τὸ ἐὰν τελικῶς ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγυράκι τῆς νομισματικῆς ἑνώσεως καὶ τοῦ εὐρῶ ἔγινε, καταληκτικῶς, γιὰ νὰ δοθοῦν τὰ πάντα, 
ἔτσι, δίχως προσχήματα

…(σιγὰ μὴν ἀναρωτῶμαι!!! Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅμως πλέον!!!)

Γεώργιος Μεταξᾶς 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Διάφορες …«ἀνεξήγητες συμπτώσεις» τῶν ἡμερῶν!!!

  1. Σωστός! και συμπληρώνω. Το τυράκι της ελεύθερης διακίνησης πολιτών εντός της ΕΕ δεν θα κρατήσει για πολύ. Σε μερικά χρόνια θα μετακινούμαστε υπό προϋποθέσεις.

Leave a Reply