Χαρὲς καὶ πανηγύρια στοὺς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ γιὰ τὴν (μία ἀπὸ τὰ ἴδια) «συμφωνία»

Ὅσον ἀφορᾷ στὴν (λεγομένη) ἐλάφρυνση τοῦ χρέους, καθὼς φυσικὰ καὶ τοὺς πανηγυρισμοὺς τῶν «ἡγετῶν» τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ἕνα ἔχω νὰ σᾶς πῶ: Μὴν τοὺς ἀφήνετε νὰ σᾶς κοροϊδεύουν.
Πρόκειται πάλι γιὰ μίαν ἀπὸ τὰ ἴδια ἀκριβῶς. Κορλοϊδία καὶ μία ἀκόμη ἧττα!!!

Κατέπεσε ὁριστικῶς καὶ τὸ τελευταῖο ἀφηγημά τους, πὼς τάχα μου θὰ ἔβγαζαν τὴν χώρα ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ τὸ χρέος. 
Ἡ νέα συμφωνία γιὰ τὸ χρέος εἶναι πολὺ χειροτέρα, ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ 2012.
Καὶ αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγώ, ἀλλὰ ἕνας εἰδικός, ὁ Πῆτερ Σπίγκελ, συντάκτης τῶν Financial Times, ποὺ ἀσχολεῖται πολὺ στενὰ μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ μνημόνια, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ γραφείου τῆς ἐφημερίδος στὶς Βρυξέλλες.

«Εἶμαι ἀρκετὰ μεγάλος γιὰ νὰ θυμᾶμαι ὅτι τὸν Νοέμβριο τοῦ 2012 τὸ Eurogroup «ὁρκίσθηκε» ὅτι θὰ κάνη ἐπαρκὴ ἀπομείωση τοῦ χρέους ὥστε νὰ τὸ φέρῃ σημαντικὰ κάτω ἀπὸ τὸ 110% μέχρι τὸ 2022.
Ἀξίζει νὰ τὸ θυμήσουμε αὐτὸ μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς αὐτό-επαίνους τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν Βρυξελλῶν σήμερα τὸ πρωΐ», σχολιάζει ὁ συντάκτης τῶν FT, ἀναρτώντας (διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές) καὶ τὴν σχετικὴ συμφωνία τοῦ Eurogroup τὸ 2012.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply