Ὑποδειγματικὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Πλαστήρα

Μεγάλος ἄνδρας!
Ὑπόδειγμα ἀνιδιοτελοῦς πατριώτου!
Στρατιώτης μέχρι τὸ τέλος… Λιτὸς καὶ σοβαρός…

Ὅπως ὅλοι οἱ Μεγάλοι Ἄνδρες ὅμως ἔκανε καὶ Μεγάλα Λάθη…

Ἡ προσκόλλησίς του στὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καὶ στὶς ἐπιλογές του, τὸν ἔφθειρε καὶ τὸν ὁδήγησε σὲ λανθασμένες κινήσεις… (πχ. ἡ βιαία ἀποτροπὴ τοῦ Παγκάλου ἀπὸ τὸ νὰ κτυπήσῃ στὴν Θρᾴκη μὲ τὴν Στρατιὰ Ἐβρου τοὺς Τούρκους – πρᾶγμα ποὺ ὁδήγησε στὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης).

Ὅμως, οὐδεὶς δύναται νὰ ἀμφισβητήσῃ τὸν πατριωτισμό του (βλέπε συνομιλία του μὲ τὸν Ἄγγλο Πρέσβη Λίνσεϋ) καὶ τὴν ἀνιδιοτέλειά του, παρ΄ ὅ,τι ἔφθασε στὰ ὑψηλότερα σκαλοπάτια τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ…

Μὴν ξεχνάμε ποιὸς ἀνέλαβε νὰ βγάλῃ τὰ κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιὰ στὰ Δεκεμβριανά…

Ἐπ΄ ἀφορμῆς τοῦ θανάτου του (26 Ἰουλίου τοῦ 1953) τὸ σημερινὸ ἀφιέρωμα.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply