Ὑποδειγματικὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Πλαστήρα

Μεγάλος ἄνδρας!
Ὑπόδειγμα ἀνιδιοτελοῦς πατριώτου!
Στρατιώτης μέχρι τὸ τέλος… Λιτὸς καὶ σοβαρός…

Ὅπως ὅλοι οἱ Μεγάλοι Ἄνδρες ὅμως ἔκανε καὶ Μεγάλα Λάθη…

Ἡ προσκόλλησίς του στὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καὶ στὶς ἐπιλογές του, τὸν ἔφθειρε καὶ τὸν ὁδήγησε σὲ λανθασμένες κινήσεις… (πχ. ἡ βιαία ἀποτροπὴ τοῦ Παγκάλου ἀπὸ τὸ νὰ κτυπήσῃ στὴν Θρᾴκη μὲ τὴν Στρατιὰ Ἐβρου τοὺς Τούρκους – πρᾶγμα ποὺ ὁδήγησε στὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης).

Ὅμως, οὐδεὶς δύναται νὰ ἀμφισβητήσῃ τὸν πατριωτισμό του (βλέπε συνομιλία του μὲ τὸν Ἄγγλο Πρέσβη Λίνσεϋ) καὶ τὴν ἀνιδιοτέλειά του, παρ΄ ὅ,τι ἔφθασε στὰ ὑψηλότερα σκαλοπάτια τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ…

Μὴν ξεχνάμε ποιὸς ἀνέλαβε νὰ βγάλῃ τὰ κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιὰ στὰ Δεκεμβριανά…

Ἐπ΄ ἀφορμῆς τοῦ θανάτου του (26 Ἰουλίου τοῦ 1953) τὸ σημερινὸ ἀφιέρωμα.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply