Γιατί …«χαλοῦν» οἱ φωτισμοί τῶν ἀγαλμάτων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου;

Τί ἔγινε Δήμαρχε;
Πάλι …«γύφτοι ἔκλεψαν τά ῥελέ»;

Μοῦ ἔρχονται πληροφορίες πὼς τὸ ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης ξανὰ δὲν φωταγωγεῖται.
Μπορεῖ κάποιος πού μένει κοντά νά πάῃ τό βράδυ καί νά τό ἐπιβεβαιώσῃ;
Κι ἐὰν ὅντως ἰσχύῃ…
…βρὲ τί βολικὸς ποὺ εἶναι ὁ …«γύφτος» ὅταν τὸν χρειαζόμαστε…!!!
Μήπως τὸν χρηματίζετε κιὅλας γιά νά τοῦ τά φορτώνετε;

Καὶ ἄλλες ὅμως ἀντίστοιχεδς καταγγελίες ἐπίσης καταφθάνουν, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Καστοριά!

πηγὴ

Βαλθήκατε λοιπόν ὅλοι σας νά ξηλώσετε τήν Ἱστορία μας καί τόν Μέγιστο τῶν Ἑλλήνων;

Βαλθήκαμε ὅμως κι ἐμεῖς νὰ σᾶς κάνουμε νὰ πληρώσετε μὲ κάθε κόστος!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

 

 

(Visited 291 times, 1 visits today)
Leave a Reply