Ἱπταμένου ὑφυπουργοῦ νέες …γονυκλισίες!!!

«Σᾶς εὐχαριστῶ Κύριε καὶ Παναγιά. Εὐχαριστῶ τὴν θεότητα τῶν Ταϋλανδῶν. Παγκόσμια συγκίνησις γιὰ τὸ «θαῦμα» τῆς Ταϋλάνδης: Διεσώθηκαν τὰ 12 παιδιὰ κι ὁ προπονητής τους»

— Terens Quick (@TerensQuick) 10 July 2018

Ὁ γλοιώδης καὶ γελοιοδέστατος λαϊκιστὴς ἱπτάμενος ὑφυπουργὸς Τέρενς Κουΐκ ξανακτύπησε.

Μπορεῖ τότε ποὺ γονάτιζε μὲ τὸ ἠλίθιο ὕφος ἐμπρὸς στὸ μνημεῖο τῶν πεσόντων, ὅλοι νὰ γελάσαμε εἰρωνικά, ἀλλὰ τώρα, μὲ τὴν νέα ἀνάρτησή του καὶ τὶς εὐχαριστίες του σὲ «θεότητες τῶν Ταϋλανδῶν» καὶ τὸ «Θαῦμα» τῆς Ταϋλανδης, ξεπέρασε ὅλα τὰ ὅρια.

Γλίτσας, γελοῖος καὶ ἀνεπαρκὴς γιὰ τὴν ὑπουργικὴ θέση ποὺ κατέχει.

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὸ δικαίωμα ψήφου γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἀποδήμους, μὲ τέτοιους ὑπουργούς, οὔτε στὴν Δευτέρα παρουσία θὰ τὸ δοῦμε.

Ὁ χειρότερος ὑπουργὸς γιὰ τὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἱπταμένου ὑφυπουργοῦ νέες …γονυκλισίες!!!

  1. Εἶναι εὐσεβής, εὐλαβὴς καὶ φιλακόλουθος καὶ συγχαίρει τὸν κάθε Κλεόμβροτο καὶ Πελοπίδα ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ του ἑορτῇ. Τί περιμένατε;

Leave a Reply