Διαλύονται ταχύτατα τὰ Σκόπια!!!

Σφάζονται στὰ Σκόπια… Χὶ χὶ χί…

Το φιλορωσσικό κόμμα των Σκοπίων, «Μοναδική Μακεδονία»-[Εντίνστβενα Μακεντόνια], επιτίθεται κατά του επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας, Γιοβάν ή Ιωάννη Β΄ (Βρανισκόφσκι) χαρακτηρίζοντας τον ως «πράκτορα γειτονικής χώρας» και συγχρόνως αναφέρει την (σχισματική) «Ορθόδοξη Εκκλησία της Μακεδονίας», ως νόμιμη, αν και δεν αναγνωρίζεται από καμμία εκκλησία.

πηγὴ

Ἂς καταλάβῃ ἐπὶ τέλους ἡ Δύσις καὶ τὸ ΝΑΤΟ πὼς μόνον ὁ διαμελισμὸς καὶ ὁ διαμοιρασμὸς τῶν Σκοπίων (σὲ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καὶ Ἀλβανία) εἶναι ἡ ὁριστικὴ λῦσις.

 

πηγὴ

 

πηγὴ

Χὶ χὶ χί…

Καί, φαντασθεῖτε, πὼς εἶναι κατακαλόκαιρον καὶ οἱ μισοὶ γυφτοσκοπιανοὶ εἶναι στὴν Χαλκιδικὴ καὶ στὸν Πλαταμῶντα γιὰ τὰ μπάνια τους…
Θὰ γίνη τὸ ἔλα νὰ δῇς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο καὶ μετά… (ἢ κάπου ἐκεῖ κοντά…)
Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν σὲ ὅλα τὰ μέτωπα…
Γιὰ νὰ δοῦμε… Θά ἔχουμε σκοπιανό κράτος ἔως τόν Ὀκτώβριο; Ἤ ὄχι;
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply