Γιατί χαίρονται καί πανηγυρίζουν μέ τά δεινά τῶν Ἑλλήνων κάποιοι …Ἕλληνες;

Τελικὰ μερικοὶ Μενουμευρωπάκηδες ἔχουν φθάση στὴν κατάντια νὰ πανηγυρίζουν ποὺ ἡ Γερμανία προσεπάθησε νὰ «φρενάρῃ» τὴν ἐκταμίευση τῆς τελευταίας δόσεως, καὶ νὰ ἀναπαράγουν μὲ καμάρι τὶς σαχλαμάρες περὶ Ῥώσσων πρακτόρων, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τὸν Τρᾶμπ ὡς «ἀγενή».

Ὅταν πονοῦν τὰ ἀφεντικά σου οἱ Γερμανοὶ καὶ ὁ σβέρκος τους (Μέρκελ καὶ Σόιμπλε ) ἔχει κοκκινήση ἀπὸ τὶς φάπες ποὺ ἔχουν φάη ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ, τὴν Ῥωσσία καὶ τὴν Ἀγγλία, καὶ σταδιακὰ ὅλες τὶς χῶρες ποὺ ἀρχίζουν πλέον νὰ προστίθενται (Ἰταλία, Οὐγγαρία….) κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, γκρεμίζοντας ἐκ θεμελίων τὸ τρισάθλιο αὐτὸ οἰκοδόμημα, ἔχεις φτάση στὸ σημεῖο νὰ εὔχεσαι ὁ Σόιμπλε νὰ τιμωρήσῃ τὴν χώρα σου, τὴν Ἑλλάδα…

Πονοῦν ὠρέ τά παλληκάρια;

Βέργος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γιατί χαίρονται καί πανηγυρίζουν μέ τά δεινά τῶν Ἑλλήνων κάποιοι …Ἕλληνες;

Leave a Reply