Διάχυσις καὶ ἀποποίησις εὐθυνῶν μεταθέτει ἐγκλήματα στὶς πλάτες τῶν …θυμάτων!!!

Τοὺς ἔσπρωξαν στὴν ποντικότρυπα καὶ  τοὺς ἔκαψαν ζωντανούς!!!

(Καὶ ὕστερα ἄρχισαν νὰ μιλοῦν γιὰ …«ἀσύμμετρες ἐπιθέσεις» καὶ «κακὴ ῥυμοτομία»…!

«Ἐβίτα μου μᾶς ἔκαψαν! Μᾶς σκότωσαν. Ἀντὶ νὰ κρατήσουν πάσει θυσία ἀνοικτὴ τὴν Μαραθῶνος νὰ φεύγῃ ὁ κόσμος πρὸς Ἀθήνα τὴν ἔκλεισαν καὶ ὁδήγησαν χιλιάδες αὐτοκίνητα στὸν … λαιμὸ τοῦ μπουκαλιοῦ. Ἄφησαν μόνον ἕναν δρόμο ἀνοικτό, αὐτὸν ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Μάτι. Ἔκαναν σχέδιο ποὺ οὔτε ὁ πιὸ ἄσχετος δὲν θὰ ἔκανε. Ἐγώ, μόλις εἶδα νὰ κλείνουν τὴν Μαραθῶνος, ἄνοιξα τὰ μπὲκ τοῦ πηγαδιοῦ, φόρτωσα τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ ζῶα μου στὸ τζὶπ καὶ ἔφυγα μέσα ἀπὸ τὸ βουνὸ πρὸς Λούτσα. Δὲν εἶμαι εἰδικὸς ἀλλὰ ἀμέσως κατάλαβα πὼς ἐὰν ἡ φωτιὰ καβαλήσῃ τὴν Μαραθῶνος θὰ γίνη μεγάλο κακό. Θὰ δῆς πὼς οἱ νεκροὶ θὰ περάσουν τοὺς 300. Εἶναι ΑΜΕΑ, γέροι ποὺ ἦσαν κλεισμένοι στὰ σπίτια τους μὲ τὰ aircondition. Ὅλα τὰ σπίτια ἔχουν μέσα νεκρούς. Τέσσερεις ἐκκλησίες ἔχουμε, ἂς κτύπαγαν τὶς καμπάνες. Ὅλοι θὰ ἄκουγαν, θὰ καταλάβαιναν.

Καὶ βρὲ Ἐβίτα, ξέρουν πὼς κάθε χρόνο καίγεται ὁ Βουτζᾶς, νὰ μὴν ἔχουν ἕνα δύο τρία σχέδια σωτηρίας τοῦ κόσμου; Εἶναι δυνατόν; Οὔτε πυροσβέστης εἶμαι οὔτε εἰδικός. Μεσίτης τῆς περιοχῆς ἤμουν καὶ ξέρω τοὺς δρόμους. Γιὰ αὐτὸ σώθηκα. Ἐβίτα, ἦταν καθαρὴ δολοφονία. Πρέπει νὰ δικασθοῦν ὅλοι αὐτοί. Νὰ καταδικασθοῦν. Γιὰ τὰ μωρὰ ποὺ χάθηκαν, γιὰ τὶς ψυχὲς ποὺ ἔφυγαν μὲ τέτοιον βασανιστικὸ θάνατο…

Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθανε τὸ ἠλίθιο σχέδιό τους, ἦλθαν καὶ δύο καράβια καὶ τὰ ἄφησαν νὰ ἀδειάσῃ τὸν κόσμο στὸ λιμάνι τῆς Ραφήνας. Σοὺ μιλῶ γιὰ πανηλιθίους , ἀνοργανώτους, ἀνικάνους ἐγκληματίες.

Ὄχι μὴ δώσῃς χρήματα. Δὲν ἔχουν καμμία ὀργάνωση. Θὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐπιτηδείους!!!»

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τὸν ἔψαχνα ὅλην τὴν ἡμέρα ἐχθὲς καὶ τὸ τηλέφωνό του ἦταν κλειστό.
Εἶχα ἀρχίση νὰ ἀνησυχῶ καὶ τὸν πῆρα πρωὶ πρωὶ γιὰ νὰ μοῦ ἐπιβεβαιώσῃ ὅτι ὅλοι ὅσοι ἔχουμε πάει ἔστω καὶ μία φορὰ στὴν περιοχὴ σκεπτόμαστε.
Ἔλλειψις σχεδίου, συντονισμοῦ, κοινῆς λογικῆς.
Σχέδιο …Καρανίκα!!!

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἔχουν ἐπιστρατεύση μίαν, προφανῶς συριζαία, ἐπιθεωρήτρια νὰ μιλήσῃ περὶ μανδρῶν ποὺ δῆθεν ἔκλεισαν τὴν πρόσβαση τῶν θυμάτων στὴν θάλασσα. Αὐτὰ εἶναι ἀνακρίβειες καὶ σκοπουμένη διάχυσις εὐθυνῶν.

Ὁ παραλιακὸς δρόμος τοῦ Ματίου ὑφίσταται ἀπὸ τὸ 1963 ποὺ παιδάκι ἔκαναν διακοπὲς οἱ δικοί μου στὸ Μάτι, στὸ διπλανὸ σπίτι ποὺ ἐνοικίαζε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου μὲ τὴν Margaret καὶ τὰ παιδιά τους, διαγωνίως ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο Cabo Verde.

Οἱ ἀκτὲς τοῦ Ματίου μέχρι τὴν Ῥαφήνα εἶναι ἀπόκρημνες μὲ ἐξαίρεση κάποιες παραλίες πρὸς τὶς ὁποῖες ὑπάρχει πρόσβασις λόγω τοῦ νόμου ἐλευθέρας προσπελάσεως. Τὰ σπίτια, ποὺ εὑρίσκονται ἐκεῖ, τοὐλάχιστον πρὶν τὸ 1976, ὅπως καὶ πολλὰ οἰκόπεδα, εὑρίσκονται ἐπάνω ἀπὸ γκρεμὸ σὰν αὐτὸν ποὺ σκοτώθηκε ἡ κοπελλίτσα πηδώντας στὸ κενό. Δὲν παρεμποδίζουν κάποιαν δίοδο στὴν θάλασσα. Ἐκτὸς ἐὰν κάποιος θέλῃ νὰ αὐτοκτονήσῃ. Ἐδῶ ἡ φωτιὰ ἔγλειψε τὸ ξενοδοχεῖο Cabo Verde καὶ τὸ Aquamarina ἀπὸ τὰ ὁποία ὑπάρχει πρόσβασις στὴν παραλία καὶ μάλιστα τὴν διευκολύνουν.

Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι διάχυσις εὐθυνῶν καὶ ἀκόμα χειρώτερα, μετάθεσις εὐθυνῶν στὰ θύματα: Ἀφοῦ ἔκαναν παρατυπίες, καλὰ νὰ τὰ πάθουν.

K.N.

Τὸ βεβαιώνει καὶ ἡ Ἀλεκα Παπαῤῥῆγα…
Στὸ τσὰκ τὴν ἐγλύτωσε…

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ἀντώνη Λιᾶνο:

Θύμα τῆς πυρκαϊᾶς λίγο ἔλειψε νὰ γίνῃ ἡ βουλευτὴς καὶ τέως γενικὴ γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ, Ἀλέκα Παπαρήγα, ἡ ὁποία περιόδευσε στὰ καμμένα μαζὺ μὲ τοὺς βουλευτὲς Ἰωάννη Γκιόκα καὶ Χρῆστο Κατσώτη.
Ἡ κ. Παπαῤῥῆγα ἀνέφερε στὸ Ἀθηναϊκὸ – Μακεδονικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ὅτι χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἐκινεῖτο μὲ τὸν ὁδηγὸ καὶ ἕναν συνεργάτη της στὴν λεωφόρο Μαραθῶνος, ἡ ὁποία ἦταν κλειστὴ λόγῳ τῆς πυρκαϊᾶς καὶ τῆς ἐζητήθη ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικοὺς νὰ συνεχίσουν μέσα ἀπὸ τὸ Μάτι. Τὸ ὄχημα ἐγκλωβίσθηκε μαζὺ μὲ ἄλλα αὐτοκίνητα στὸ ὕψος τῆς Ἀργυρᾶς Ἀκτῆς, ἐνῶ στὸ μεταξὺ ἡ φωτιὰ εἶχε περάση τὴν λεωφόρο καὶ κατευθύνετο μὲ καταστροφικὴ μανία πρὸ τὴν παραλία.
Εὐτυχῶς, ὁ ὁδηγὸς βρῆκε διέξοδο σὲ παρακείμενο δρόμο καὶ τὸ ὄχημα ἀπεγκλωβίσθη. Ὅπως ἀνέφερε ἡ ἰδία, εἰδοποιήθηκε ἀργότερα ὅτι ἡ φωτιὰ ἔφθασε στὴν συγκεκριμένη ἀκτὴ μετὰ ἀπὸ 3-4 λεπτὰ καὶ προκάλεσε τὸν ὄλεθρο.

Ὄφειλαν νὰ κόψουν τὴν διαχωριστικὴ μπαριέρα καὶ νὰ διατάξουν ἀναστροφὴ γιὰ τὰ ὀχήματα!!!

Μὲ αὐτοὺς τοὺς μ@λάκες ποὺ μπλέξαμε νὰ λέμε: «Εὐτυχῶς ποὺ ἡ φωτιὰ δὲν ἐξέσπασε Σαββατοκύριακο!!!»…

Θὰ καίγονταν κάποιες χιλιάδες ἀνύποπτοι, ἀκόμα καὶ στὴν Λεωφόρο Μαραθῶνος….
(Κι ἂς σταματήσουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ «ῥυμοτομίες», βοηθώντας τους νὰ πετάξουν τὴν μπάλα στὴν κερκίδα….)….

Ἀντιγράφω ἀπὸ Δημήτριο Σωτηρόπουλο:

Ἤθελα νὰ ἤξερα ὁ ἐπιχειρησιακὸς ἀρχηγὸς τῆς ΕΛΑΣ ποὺ ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ κλείσῃ ἡ Λεωφόρος Μαραθῶνος καὶ νὰ πᾷνὅλοι περιφερειακὰ ἀπὸ τὸ λιμανάκι καὶ νὰ στριμωχθοῦν ὅλοι στὰ στενὰ καὶ ὅπως εἶπαν πρὶν κάτοικοι «αὐτὸ τὸ ἁμάξι τῆς ΕΛΑΣ πού μᾶς ἔκλεινε τόν δρόμο μᾶς σκότωσε» θά παυθῆ αὔριο;

Γιατί ὁ προϊστάμενός του ὁ Τόσκας θὰ σαπίση στὴν καρέκλα.
Δὲν ἔχει Τσίπα… Μόνον Τσίπρα.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τί ἀπατεῶνες…

Ἱδρύουν ταμεῖο «Μολυβιάτη» καὶ γιὰ τὴν Ἀττική!
Δέν φθάνει πού ἔφαγαν ὅ,τι συγκεντρώθηκε τότε γιὰ τὴν Ἠλεία;;;

Βασίλης Κουτσᾶκος

(Μόνο ποὺ δὲν πρόκειται μόνονγιὰ ἀριστεροὺς…
…Ἀλλὰ γιὰ Ρεμάλια…)

Ἀντιγράφω, ἀπὸ Νίκο Σταθόπουλο:

«79 ἀπανθρακωμένοι, 100 ἀγνοούμενοι καὶ οὔτε ἕνα ἀριστερὸ ἀρχ@δι δὲν ἔχει παραιτηθῆ!…..
Ῥὲ τὶ σοῦ εἶναι ὁ θρυλικὸς ἀριστερὸς κῶλος! Μὴν δῇ καρέκλα ὀφικίου, συστημικῆς ἀποκαταστάσεως καὶ κονόμας, «στρώνεται» καὶ κάνει σημαία του τὸ φάσκελο πρὸς τὴν κοινωνία…

Ὁ θάνατος ἔχει στήση κονάκι στὴν Ἀττικὴ καὶ τὰ ἁρπακτικὰ λιγούρια τῆς Ἀριστερᾶς κάνουν πὼς δὲν ἀκοῦν τοὺς ἤχους ἀπὸ τὸ μαῦρο δρεπάνι…. Κουφάθηκαν; Μπᾶ! Εἶναι ἡ μουσικὴ τῆς ἠθικῆς τους, εἶναι τὸ μελωδικὸ μοτίβο τῆς κερδοφόρας ἀναισθησίας τους….

Ἕνα ἀρσενικοθήλυκο πουταναριὸ ποὺ εὑρῆκε τὴν εὐκαιρία, καὶ κατόπιν συναλλαγῶν μὲ τὰ διεθνῆ κέντρα, νὰ καβαλήσῃ στὸ γκουβέρνο καὶ νὰ τρώῃ μὲ δέκα μασσέλες σὲ ἀνόσια συμπόσια ὅπου τὴν «διασκέδαση» παρέχουν πνιγμένοι καὶ καμμένοι συνάνθρωποί μας….

Αὐτὴ ἡ Ἀριστερὰ τῶν «πτυχίων», τῶν «πόστων», τῶν «ἰδεῶν», τῆς «διανοήσεως», τῶν «δικαιωμάτων», ξετσίπωτα αὐτοτεκμηριώνεται ὡς βαθειὰ φασιστική!….».

Ἀντιγράφω ἀπὸ Γιῶργο Ἀλαϊάδη:

Ῥὲ Καμ(μ)ένε, ποὺ τὸ ἔχεις κάψη…
Ἐὰν πήγαινες στὸν Κορασίδη ἢ στὸ ΠΛΑΙΣΙΟ θὰ μποροῦσες νὰ ἀγοράσῃς δεκάδες Drons, ἀπὸ 100 ἔως  1000 €, πρὶν ἀπὸ τὶς φωτιὲς ὅμως καὶ δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ ζητήσῃς βοήθεια ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ Drons ἐκ τῶν ὑστέρων, γιὰ νὰ εὕρουν τοὺς ὑπαιτίους.
Πῶς δηλαδή; Μέσῳ ταξειδίου στόν χρονοχῶρο;
Τί νομίζεις ὅτι εἴμαστε; Μ@λάκες σάν κι ἐσᾶς καί μᾶς δουλεύεις;

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ντίνα Λαπαθιώτου:

Ὁ «συντονιστής» Ὑπουργὸς Τόσκας

Βγῆκε στὸ γυαλὶ χαλαρός, ξεκούραστος κι ἄνετος, νὰ μᾶς ἀραδιάσῃ πόσες εὐρωπαικὲς χῶρες θλίβονται μὲ τὴν κατάντιά μας καὶ ὑπόσχονται νὰ μᾶς «βοηθήσουν» κάποτε καὶ πόσο «ἀλληλέγγυα» εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις!!!

Ἐπίσης μᾶς εἶπε πὼς φταίει γιὰ τὸ ἔγκλημα, τὸ «φυσικὸ τοπίο ποὺ ἔχει ἀλλάξη»!!! Οὔτε νύξις γιὰ τὰ δεκάδες θύματα ποὺ δημιούργησε ἡ δική του ἀνικανότης κι ἀδιαφορία !

Τόση ἔλλειψις συνειδήσεως, τόση ἀλαζονεία, τόση ἀναλγησία δὲν ἔχω ξανά-ζήση!!!

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τεράστιες εὐθῦνες!!!

 • Ὑπετίμησαν τὴν πυρκαϊὰ τοῦ Νέου Βουτζᾶ!
 • Ἄφησαν τὴν φωτιὰ νὰ περάσῃ τὴν Λεωφόρο Μαραθώνος καὶ νὰ κατακαύσῃ ἀνεξέλεγκτή τους παραλιακοὺς οἰκισμούς!
 • Ἡ πυροσβεστικὴ ἦταν πίσω ἀπὸ τὸ μέτωπο τῆς φωτιᾶς, ἀνήμπορη νὰ πλησιάσῃ  καὶ νὰ βοηθήσῃ τὸν κόσμο!!!
 • Παραίτησις οὐδὲ μία!!!
  Μόνον λόγια λυπήσεως καὶ προσπάθεια ἐπικοινωνιακῆς διαχειρίσεως μὲ φούμαρα!
 • Δὲν ἀνακοινώνουν τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀγνοουμένων !
 • Τὸν κεντρικὸ Συντονισμὸ εἶχαν ὁ Σκουρλέτης καὶ ὁ Τόσκας!

Ἔβλεπαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ εἰσπνέουν γιὰ τέσσερεις ὧρες καπνὸ στὴν παραλία κι αὐτοὶ ἔξυναν τὰ ἀχαμνά τους…
Εὐτυχῶς ποὺ ἐκινητοποιήθησαν ἰδιῶτες μὲ τὰ φουσκωτά τους καὶ τὶς ψαρόβαρκες….

Ποιό σχέδιο ἐκκενώσεως;
Αὐτοὶ ἦσαν ἀνίκανοι ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ στοιχειώδη καὶ τὰ αὐτονόητα….

Κατὰ τὰ ἀλλὰ ἡ «κακὴ ῥυμοτομία» μᾶς ἐμάρανε…

Σοφὴ διαπίστωσις!!!

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ὄλγα Ἀκρίβου.

Παρακολουθῶ τὴν ἐκπομπὴ στὸν ΣΚΑΙ γιὰ τὴν φωτιά.
Ἐμπέδωσα ῥὲ εἰδικοὶ ὅτι φταῖν οἱ καμμένοι γιατὶ ἐκάησαν.
Θέλω νὰ δῶ πόσοι ἀκόμη θὰ ἐπιστρατευθοῦν, ὡς ἀσπίδα τοῦ Καθεστῶτος, ἐνοχοποιώντας μόνον τὴν κοινωνία!!!

Ἀντιγράφω ἀπὸ Δημήτρη Πίστη:

Ἔθνος ἀνευθύνων

Πολλὰ θὰ ἀκουσθοῦν καὶ θὰ γραφοῦν. Κυβερνητικὰ θὰ εὑρεθοῦν «ἐχθροί», λαϊκιστὲς θὰ ἀποδώσουν τὰ πάντα σὲ ἐλλειπῆ ὀργάνωση καὶ κακοδιαχείρηση.

Θὰ σημειώσω ἁπλὰ τὰ ἑξῆς:

Α. Τὴν Δευτέρα ἀνεμένετο ἡ πιὸ ὑψηλὴ θερμοκρασία τοῦ καλοκαιριοῦ μὲ πολὺ ἐντόνους ἀνέμους. Ὁποιαδήποτε πολιτικὴ προστασία θὰ ἔπρεπε ὄχι ἁπλᾶ νὰ εἶναι σὲ ἐπιφυλακὴ ἀλλὰ ἕτοιμη γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο.

Β. Ἡ κρατικὴ μηχανὴ ἦταν δολοφονικὰ ἄχρηστη ἀφοῦ ἔδωσαν ὅλο τὸ βάρος στὴν φωτιὰ τῆς Κινέττας καὶ παραμέλησαν τὴν ἀκόμη πιὸ ἐπικίνδυνη φωτιὰ στὴν Πεντέλη.

Γ. Ἡ ἔλλειψις ἐνημερώσεως λειτούργησε δολοφονικὰ (ἀναμενόμενο) ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐγνώριζαν τὴν συνολικὴ εἰκόνα τὴν ἐπικινδυνότητα καὶ τοὺς δρόμους διαφυγῆς.

Δ. Ἡ κρατικὴ μηχανὴ δὲν ἐγνώριζε τὴν πραγματικὴ εἰκόνα οὔτε ἀκόμη τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης ἀργὰ καὶ ἀποδεικνύεται αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀνεκδιήγητη δήλωση ἀπὸ τὴν Βοσνία τοῦ ΠΘΥ.

Ε. Ἡ πρόληψις καὶ ὁ σχεδιασμὸς ἀκόμη καὶ τὸ 2018 γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἔννοιες ἀφηρημένες γιὰ τὸ κράτος, τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰδιῶτες. Ὅλοι εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ περισσότερο οἱ πολίτες ποὺ δημιούργησαν αὐτὸ τὸ ἀναποτελεσματικὸ κράτος καὶ δομὲς καὶ συνεχίζουν νὰ τὸ συντηροῦν μὲ ἐγκληματικὸ τρόπο μὴ σκεπτόμενοι οὔτε τὰ παιδιά τους.

Τὸ κακὸ ποὺ ἔγινε εἶναι λυπηρὸ ἀλλὰ πιὸ λυπηρὴ εἶναι ἡ νοσηρότης τῆς καταστάσεως. Γιὰ ὅλα φταίει πάντα κάποιος ἄλλος. Σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Ἕνα ἔθνος ἀνευθύνων.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Μία ἁπλῆ ἀπόδειξις τῆς ἐλλειποῦς προλήψεως, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Τὸ μέτωπον ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι προστατευμένο, γιὰ νὰ μὴν θρηνήσουμε θύματα, εἶναι τῆς τάξεως τοῦ ἑνὸς χιλιομέτρου.
Ἡ κίτρινη γραμμὴ εἶναι ἕνα χιλιόμετρο καὶ ἡ φόρα τῆς φωτιᾶς, μὲ δυτικὸ ἄνεμο, θὰ ἦταν σίγουρα αὐτή.

Θλιβερό. Τόσο ἁπλᾶ…

Κορίτσι γιὰ …«ΟΣΚΑΡ» κλιματικῆς ἀλλαγῆς!
(ἀπὸ καφενεῖον τῆς βουλῆς)

Στὴν θητεία σου ἤδη ἀπαριθμεῖς περισσοτέρους ἀπὸ ἑκατὸ (100) νεκροὺς κι ἀκόμη δὲν ἔχεις πάη σπίτι σου!!!

Ἀπὸ Σταμάτη Σεκλιζιώτη:

Φονεύουν ἀτιμώρητοι καλύπτοντας ἐργολάβους καὶ ἀνικάνους!!

Μποῦρδες ἔλεγε ὁ Μάργαρης.
Ἀποκαλοῦσε τὸ πεῦκο ὡς «παράσιτο» ἀγνοώτας ὅτι αὐτὸ προϋπῆρχε τοῦ ἀνθρώπου στὴν Ἀττικὴ καὶ ἦταν ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ διεμόρφωσε τὸ λεγόμενον «ἀττικὸ κλίμα».
Οἱ πευκοβελόνες δὲ εἶναι αὐτὲς ποὺ ἰονίζουν καὶ καθαρίζουν τὴν ἀτμόσφαιρα.
Ἁπλῶς μὴν κτίσῃς δίπλα του, ἀν τὶ νὰ τὸ ξεῤῥιζώσῃς…

Ρῶσσοι πράκτορες ἀγόρασαν μαντρὶ στὸ Νταοῦ Πεντελης γιὰ νὰ ὑποδυθοῦν τοὺς βοσκοὺς-ἐμπρηστὲς πρὸ κείμενου νὰ ἀποσταθεροποιήσουν τὸν Τσίπρα γιὰ χάριν τοῦ Κούλη καὶ τῆς Ντορας…
Στὸ κόλπο κι ὁ πράκτορας ποὺ ἔστελνε παραπλανητικὲς διαταγὲς στοὺς τροχονόμους, ὑποδυόμενος Τόσκες καὶ Σκουρλέτηδες….

Εἶχε λοιπόν κι ἄλλες φορὲς 5000 αὐτοκίνητα τὸ Μάτι;
Πῶς εὑρέθησαν ὅλοι αὐτοί ἐκεῖ;

Δύο ὧρες πρίν, βλέποντας τὴν φωτιὰ νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸ Νταοῦ πρὸς τὰ κάτω, ἤξερα ὅτι θὰ τὴν καβαλλήση τὴν Μαραθῶνος, αὐτὴν τὴν φορά….
Κι ὅσο ἀκόμα ἡ διασταύρωσις πρὸς Ῥαφῆνα ἦταν πηγμένη, ἔπαιρνα τηλέφωνα φίλους νὰ βγάλουν τὶς κουρτίνες ἀπὸ τὰ παράθυρά τους…
Καὶ ξαφνικά, δείχνει ἡ τιβὶ τὴν Μαραθῶνος ἄδεια…
Ἐκεῖ ξεκίνησε ἡ ἀντιστροφὴ μέτρησις….

Ἀπὸ πρῶτο χέρι διήγησις ἐθελοντοῦ ἀπὸ Νταοῦ Πεντέλης….:

«Σβήναμε θάμνους, μᾶς ξέφυγε, δὲν εἴχαμε βοήθεια ἀπὸ ἀέρα, ἔκανε κύκλο, παραλίγο νὰ κάψῃ καὶ ἐμᾶς»….

Καί, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετά, ὁ χρόνος μέτραγε ἀντίστροφα…Μεσολάβησε ὅμως περισσότερο ἀπὸ μιάμιση ὥρα μέχρι νὰ γίνῃ τὸ κακό, μὲ τὸ πέρασμα ἐπάνω ἀπὸ τὴν Μαραθῶνος.

Ἅπαξ καὶ ξέφυγε τὸ μέτωπο στὸ Νταοῦ, ἔπρεπε νὰ βαρέσῃ συναγερμὸς λόγῳ δυτικῶν ἀνέμων καὶ ὄχι βορειοανατολικῶν ὅπως συνήθως…
Ἀκόμη καὶ μικρὸ παιδί, θα καταλάβαινε τὴν συνέχεια… Πόσο μᾶλλον τὸ ἑλικόπτερο τῆς Πολιτικῆς Προστασίας ποὺ πετοῦσε ἐπάνω ἀπὸ τὸ μέτωπο…..

Εἶναι λοιπὸν στοιχειῶδες…
Ἅπαξ κι ἀφήσῃς τὴν φωτιὰ νὰ φθάσῃ ἐκεῖ, θὰ ἐνισχυθῆ μὲ τοὐλάχιστον τρία (3) ἀκόμη μποφόρ, ἀπὸ τὸ θερμικὸ ῥεῦμα τῆς ῥεματιᾶς τοῦ Βουτζᾶ. Δὲν ἔπρεπε νὰ τὴν ἀφήσουν νὰ φθάσῃ ἐκεῖ.
Ἔστᾦ κι ἐὰν ἐξαναγκάζοντο νὰ ῥίξουν νερὸ ἀκόμη καὶ σὲ κατοικημένες περιοχή, μὲ ἐναέρια μέσα.

Μόνο μὲ Καναντὲρ βέβαια θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν κάτι, στὴν ἀρχή….
Στὸ Νταοῦ, εἴδατε ἐσεῖς ἔστω καί Ἐρικσον; Ἔγω τὸ εἶδα πολὺ μετά, νὰ πιτσιλᾷ τὴν Μαραθῶνος.
Σκατὰ συντονισμός, ἀρίστη συγκάλυψις…

Οἱ μόνοι ποὺ πάλευαν στὴ Μαραθῶνος ἦταν ἕνα μόνον (!!!!!!!) πυροσβεστικὸ ὄχημα καὶ μερικοὶ ἐθελοντὲς μὲ ἁλυσσοπρίιονα καὶ μία μπουλντόζα…
Ἰδιῶτες δηλαδή…
Κράτος μηδέν!!!

Τὰ πολεοδομικὰ θὰ τὰ συζητήσουμε μίαν ἄλλην ἡμέρα.
Ἀντιγράφω ἀπὸ Ἀλεξάνδρα Σακελλαρίου:

Ἄκουσα πὼς στοιχίζει 20.000.000 Εὐρῶ ἕνα τέτοιο ἀεροπλάνο

Τὰ λεφτὰ τὰ ἔφαγαν οἱ προηγούμενοι καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν τώρα καλύπτονται τὰ χρέη καὶ τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα καὶ πληρώνονται οἱ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς κύριοι ἐνῶ δὲν δίνονται κονδύλια γιὰ νὰ ἀγορασθοῦν καινούργια.

Ὅσοι εὑρσκόμεθα στὴν Ἑλλάδα σὰν κάτοικοι ἢ σὰν τουρίστες ἐπιβιώνουμε κατὰ τύχη χειμώνα, καλοκαίρι.

Τί ἄλλο θὲς γιὰ νὰ καταλάβεις μωρέ;

*Ὁ μισθὸς τῶν πιλότων σὰν αὐτὸν τῆς φωτογραφίας εἶναι μόλις 1.100 εὐρῶ καὶ τῶν πυροσβεστῶν χαμηλότερος.

Κι ἀπὸ τὴν Ἤπειρο, στὸ Μάτι……..
(ἀπὸ Κατερίνα Γκαράνη)

Στὸ τέλος θὰ φταῖν οἱ νεκροί. Πέταξαν στὴν ἀρένα τὶς «πολεοδομικὲς παραβάσεις» ποὺ ἔκαψάν τοὺς …πολεοδομικοὺς παραβάτες.

Τώρα, νομιμολάτρεις μου φυσιολάτρες, ἑτοιμασθεῖτε νὰ φᾶτε τὶς δεύτερες Σκουριὲς στὴν μάπα ποὺ θὰ εἶναι νομιμότατες ὅπως καὶ οἱ πρῶτες. Σιγὰ μὴν ξαναπλήρωναν χιλιάδες ἐργατικὰ σὲ ὑλοτόμους.

Τσιμπήσατε ἐν μέσῳ ΕΝΦΙΑ καὶ κατασχέσεων τὸ τυράκι «αὐθαίρετα καὶ πυρκαϊές»; Μὲ τὶς ὑγεῖες σας.

Πάω νὰ ἐρωτήσω ἐὰν τὸ σπίτι τοῦ μπάρμπα Κίμωνος ἔχει πολεοδομικὴ ἄδεια γιατί τρυποῦν κάτι βουνὰ ἐδῶ γιὰ πετρέλαια.

Προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα νὰ ξεπλύνουν τὰ σκατά τους, ἀλλὰ ἐβρώμισαν ἀνυπόφορα…
Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Ἰάσονα Μπαγγέρη:

Εἶσθε γελοῖοι.
Στέλεχός σας ἔμενε στὸ Μάτι καὶ ἔμμεσα κατηγορεῖτε τὸν κόσμο ὅτι ἔκτισε αὐθαίρετα, ἐνῶ τὸ παράβολο νομιμοποιήσεως ἀπὸ 500 τὸ πήγατε 250 εὐρῶ.
Ἔγω νὰ δεχθῶ ὅτι κάποιοι μάζευαν τὶς πευκοβελόνες καὶ πρόσεχαν τὰ σπίτια τους…
Νὰ δεχθῶ ὅτι ἡ περιοχὴ Μάτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ κἂν μέσα σὲ δασικὴ ἔκταση…
Νὰ δεχδῶ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἤλθατε καὶ εὑρήκατε μίαν κατάσταση.

 • Σχέδιο Ἐκκενώσεως γιατί δέν εἴχατε;;;
 • Μέσα στό Σαββατοκύριακο γιατί δέν πῆγαν δυνάμεις στίς ἐπικίνδυνες ζῶνες;;;
 • Γιατί δὲν ὑπῆρξε ἐκ τῶν προτέρων κινητοποίησις καὶ ἐνημέρωσις τῶν πολιτῶν;;;
 • Ἡ Πολιτικὴ Προστασία ὑπάρχει γιά ποιόν λόγο;;;
 • Ἡ Περιφέρεια δέν ἤξερε τόν καιρὸ ἀπό τήν Παρασκευή;;;;
 • Γιατί δὲν ὑπῆρξε συντονισμὸς καί ἐπικοινωνία μεταξύ περιφερείας, Δήμων καί κατοίκων;;;
 • Καὶ ἀφοῦ δὲν ὑπῆρξαν ὅλα αὐτά γιατί τά πλοῖα δέν ἐστάλησαν πιό γρήγορα;;;;

Μιλᾶμε σοβαρά;;
Εἶσθε δολοφόνοι τόσο τοῦ ἐργαζομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν προσφύγων.
Χῶρα γκετοποιημένων προσφύγων, πλημμυροπαθῶν, πυροπαθῶν, ἀστέγων, ἐξαθλιωμένων ποὺ ψάχνουν τὰ σκουπίδια. Χώρα ποὺ ἀνθίζει κυκλῶμα κάθε λογής, ἐργαζομένων ποὺ δὲν πληρώνονται.  Χῶρα βομβαρδισμένο τοπίο χωρὶς θεσμούς, πολίτες ἀπροστάτευτοι, ποὺ ὅλα στηρίζονται στὸ φιλότιμό μας.

Ὅλο αὐτὸ τὸ χάλι μαζεύεται, ἀλλὰ προϋποθέτει ριζικὲς τομὲς στὴν ἐσωτερικὴ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ πολιτική, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδο ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
Ὡς πολίτες πληρώνουμε τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν συνειδητὴ ταξικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κράτους νὰ ἀπαξιώνῃ τὶς ζωές μας, τις δομὲς τῆς χώρας, τὸ φυσικὸ καὶ τεχνητὸ (δομημένο περιβάλλον).
Καὶ ἡ συνείδησις, ἡ νοοτροπία τοῦ μέσου πολίτου δὲν ἀλλάζει μόνον ἀπὸ τὰ κάτω, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἐπάνω.

Ὅπου τοὺς δεῖτε, φτῦστε τους!!!
Ἀντιγράφω ἀπὸ Μερσίνα Παπαδοπούλου:

Τὸ προφὶλ τοῦ γραμμιτζῆ:

 • α) Δὲν πολιτικοποιοῦμε τὸν πόνο

 • β) Δὲν ἐκμεταλλευόμεθα μικροπολιτικὰ τὴν καταστροφὴ

 • γ) Γιὰ ὅλα φταίει ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ

 • δ) Ἡ καπιταλιστικὴ ἀπληστία εἶναι πίσω ἀπ’ ὅλα

 • ε) Ὑπάρχει ἀκροδεξιὸ παρακράτος ποὺ ἐπιδιώκει τὴν ἀποσταθεροποίηση

 • στ) Φταῖν οἱ νοικοκυραῖοι ποὺ κτίζουν ὅπου εὕρουν

 • ζ) Ὥρα περισυλλογῆς, εὐθύνες θὰ ἀναζητήσουμε μετὰ

 • η) Θέλουν νὰ χαλάσουν τὸ κλίμα τώρα ποὺ βγαίνουμε ἀπὸ τὰ μνημόνια.

Ὑπάρχουν καὶ διάφορες ἄλλες παραλλαγές, ἀλλὰ αὐτὰ ἀποτελοῦν τὰ βασικά, γιὰ τὰ ὁποία πέφτουν τὰ μπικικίνια, ἀλλὰ μόνο στὸ twitter, στὸ facebook δουλεύουν pro bono ἢ γιὰ τὴν ἀριστερὴ ψυχούλα τους.

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ἀθανασοπούλου-Τσατσαράγκου Γεωργία:

Ἄτσα τὸ μαγκάκι…

Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε ἕνα δίκαιον τὸ ἔχει, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ αὐθαίρετο…
Καλὴ δικαιολογία…
…ἐὰν καιγόταν μόνον τὸ αὐθαίρετο!!!
Ἀλλὰ ἐδῶ χάθηκαν ἄνθρωποι καὶ ἔπρεπε ἤδη νὰ ἔχῃ παραιτηθῆ…
Ὁ τρόπος του δείχνει ὅμως ὅτι ὑπολογίζει μόνον τὴν καρέκλα του…
Κινούμενο κρέας σαπισμένο, ὅπως καὶ οἱ ὅμοιοί του…

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀπὸ Γιάννη Ἀθανασιάδη

Ἐντάξει τὸν εὑρήκαμε τὸν ὑπαίτιο γιὰ τὶς πυρκαϊὲς καὶ θὰ τὸν τιμωρήσουμε πάραυτα!

Εἶναι τὰ πεῦκα ποὺ ἔχουν ρετσίνι καὶ εἶναι εὔφλεκτα.

Κόψτε λοιπὸν ὅτι ἀπέμεινε καὶ στρῶστε μὲ μπετὸν τὴν πλάση ποὺ εἶναι καὶ ἄφλεκτο.

Κόψτε κι ἐμέναν ποὺ μέχρι τὰ δώδεκα κάθε καλοκαίρι ἔπαιζα καὶ κοιμόμουν, κάτω ἀπὸ τὴν σκιά τους στὴν Παλαιὰ Πεντέλη πρὶν ἀρχίσουν οἱ ἡγούμενοι τῆς μονῆς, στὴν ὁποία ἀνῆκε τὸ δάσος, νὰ κάνουν τοὺς μεσίτες καὶ νὰ φυτρώνουν φωτιὲς καὶ οἰκόπεδα.

Ναὶ καμάρια μου τὰ πεῦκα ἔφταιγαν. Κι ἔτσι ὅλοι βγῆκαν «λάδι».

Ἰδίως ἐμεῖς… ὅποιοι ἐμεῖς!!!

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀπὸ Δημήτρη Τριανταφυλλίδη:

Αὐτὰ ἀκούσαμε ἀπὸ τὰ ὑπεύθυνα χείλη τῶν Τόσκα, Κουρουμπλῆ, Σκουρλέτη, Τσίπρα καὶ διαφόρων ἀναλυτῶν της Ἀριστερᾶς.
Ὁ Ἀρβανίτης τώρα μᾶς λέει ὅτι φταίει τὸ ρυμοτομικό.
Μὲ τὴν εὐκαιρία, δικαιολογήθηκαν καὶ οἱ ὑπεύθυνοί της τραγωδίας τῆς κυβερνήσεως Κωστάκη.

Δὲν ἀκούσαμε τίποτα ἀπὸ Ψινάκη καὶ Δούρου.
Ὅλα καλά. Ἴσως χρειασθῇ ἕνας μίνι ἀνασχηματισμός, μετὰ τὴν ἑορτὴ Ἐξόδου.

 Ἂς μὴν ξεπλένουμε λοιπὸν τοὺς ἔνοχους….
Ὅσο καλὴ ἢ κακὴ κι ἂν εἶναι ἡ ρυμοτομία στὸ Μάτι, δὲν στέλνεις κόσμο νὰ περάσῃ ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ ἐκεῖ μέσα…
Καὶ δὲν ἔφταιγε ἡ ρυμοτομία γιὰ τοὺς θανάτους ὅσων ἔφθασαν στὴν παράλια, τελικά…
Τὰ καμμένα τους πνευμόνα ἀπὸ τὴν τετράωρο ἀναμονὴ σωστικῶν μέσων, εἶναι ἡ αἰτία ποὺ ἀκόμη μαζεύουν πτώματα ἀπὸ τὸ νερό… Θὰ μποροῦσαν τὰ πλωτὰ τῆς Ῥαφῆνας νὰ ἀρχίσουν νὰ μαζεύουν κόσμο ἀπὸ τὶς παραλίες στὸ πρῶτο δεκάλεπτο. Ὄχι μετὰ ἀπὸ τέσσερεις ὧρες…

Ἀπὸ τὸν Δημήτριο Σωτηρόπουλο:

Ἠθικοὶ αὐτουργοὶ εἴμαστε ὅλοι.Ἐμεῖς ψηφίσαμε καὶ ἀνεχθήκαμε κόμματα συμμορίες ποὺ ἀντὶ νὰ φτιάξουν Κράτος, ἔφτιαξαν πελατολόγιο.

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Διάχυσις καὶ ἀποποίησις εὐθυνῶν μεταθέτει ἐγκλήματα στὶς πλάτες τῶν …θυμάτων!!!

 1. Οταν δημοσιοποιηθεί σε λιγο και ο τελικός αριθμος των 150 νεκρών, ας ψαξουν όλοι να κρυφτούν απο την φωτιά της οργής και το άδικο των δολοφονημένων.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *