Χάθηκαν κάτι …πτωματοσακκοῦλες!!!

Τὸ Μάιο τοῦ 2014 συμμετεῖχε ὡς συνεργαζόμενος ὑποψήφιος Ἀντιπεριφερειάρχης στὶς Περιφερειακὲς ἐκλογὲς μὲ τὸν συνδυασμὸ «Δύναμη Ζωῆς» καὶ ὑποψηφία Περιφερειάρχη τὴν Ῥένα Δούρου, ὅπου καὶ ἐξελέγη, ἀναλαμβάνοντας καθήκοντα Ἀντιπεριφερειάρχου, Βορείου Τομέως Ἀττικῆς καὶ Πρόεδρος τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτικῆς Προστασίας καὶ Ἀσφαλείας τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς, τὴν 1η Σεπτεμβρίου τοῦ 2014.

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply